Syddjurs:

Kommuneplan skal debateres af borgerne

Af
Bent Larsen

Inden sommerferien sender Syddjurs kommune et forslag til kommuneplan ud i en offentlig høring.
Men inden forslaget laves endeligt færdigt lægges fire temaer ud til debat og forudgående høring.
Det drejer sig om klima og energi, infra-struktur, landbrug og byudvikling.
Debatmøderne holdes i løbet af februar og begyndelsen af marts, og har man idéer eller forslag til temaerne skal de være kommunen i hende senest den 4. april

Publiceret 06 February 2013 05:07