Peter Martensen.

Peter Martensen.

Vi skal hjælpe unge i Region Syddanmark til at blive ledere

Peter Martensen, afdelingsformand for Lederne Sønderjylland, St. St. Blichers Vej 11, 6400 Sønderborg, skriver:
"Jeg kan godt lide det ansvar og overblik, man skal have. Og jeg synes, at organiseringsopgaver og systematik er spændende." Sådan begrunder en af de godt 4.000 unge mellem 18 og 35 år, der har medvirket i en ny, nordisk undersøgelse om ledelse, sit ønske om at blive chef.
Ifølge undersøgelsen, som analysefirmaet YouGov har foretaget, har danske unge et mere positivt syn på ledere end unge i Sverige, Norge og Finland har.
Mange af de unge har selv ambitioner om at blive chef. Her i Region Syddanmark siger 64 procent, at de – på et eller andet tidspunkt i deres karriere – ønsker at blive leder, viser tallene. Dette er en smule under landsgennemsnittet på 69 procent, men det er stadig væk et flot tal. Vi skal være glade for, at der er så mange unge, der vil påtage sig et ansvar og gå forrest, hvilket vil komme os alle i lokalsamfundene til gavn på længere sigt.
Der ligger imidlertid en stor opgave i at åbne de unges øjne for, hvad et lederjob består i og indebærer – på godt og ondt. Mange ved nok ikke helt, hvad de går ind til. Undersøgelsen fra YouGov viser, at de unge, som ikke ønsker at blive chefer, peger på fire ting som de største barrierer: "Man skal altid være tilgængelig", "meget lange dage på jobbet", "at holde svære samtaler" og "at skulle fyre". Det er rigtigt, at lederjobbet ofte indebærer netop disse ting. Det skal vi gøre de unge klart, ikke for at skræmme dem fra en lederkarriere, men for at de kan beslutte sig på et klart grundlag.
Vi skal også fortælle om de mange gode ting ved lederfaget, og vi skal fortløbende motivere de unge, så de ikke taber gejsten. Her i Sydjylland samarbejder vi i Ledernes lokalafdelinger med en række uddannelsesinstitutioner om dette. For eksempel uddeler vi – i samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling og Business Sydvest – prisen for Årets Unge Erhvervsleder. Samtidig uddeler vi hvert år Diplomlederprisen til to sønderjyske ledere, som har gjort en særlig indsats i forbindelse med diplomuddannelsen i ledelse. For at motivere de unge yderligere er vi endvidere ved at etablere et netværk særligt for unge ledere.
Vi vil i øvrigt gerne opfordre alle relevante uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer i Sydjylland til at kontakte os for at drøfte et eventuelt samarbejde om unge og ledelse.

Publiceret 06 February 2013 11:19