(Arkivfoto: DS).

(Arkivfoto: DS).

Igangsætter toårigt energiprojekt på Stevns

STEVNS: Stevns Kommune igangsætter nu et toårigt klimaprojekt, hvor stevnske landsbysamfund kan blive mere bæredygtig i forhold til varme, vand, strøm, affald, renovering, transport m.v.
Stevns Kommunen efterlyser i den forbindelse lokalområder der ønsker, at gøre noget særligt for klimaet.
En energilandsby er et landsbysamfund, som har besluttet sig for at igangsætte en proces for at mindske energiforbruget og/eller øge andelen af vedvarende energi. Landsbyens beboere bliver inspireret til at foretage individuelle eller fælles initiativer for at komme nærmere målet.
Ved at gå med i projektet kan de blive én af kommunens første energilandsbyer, være med til at sætte positiv fokus på sin landsby, så den bliver et endnu mere attraktivt bosætningssted. Fremme det sociale fællesskab i landsbyen. Få vurderet muligheder for at etablere vedvarende energiprojekter og få økonomisk støtte og praktisk hjælp til forskellige aktiviteter, f.eks. inspirationsture til andre energilandsbyer, afholdelse af workshops/borgermøder med eksterne oplægsholdere, lokale energi/klimaaktiviteter m.v.
Alle landsbyer på Stevns har mulighed for at søge om at blive energilandsby. Der vil i udvælgelseskriterierne blive lagt vægt på et stærkt lokalt engagement og opbakning. Der udvælges 1-2 landsbyer.
Ansøgning sendes til projektkoordinator Birgitte Nielsen på mail birnie@stevns.dk eller pr. post til Teknik og Miljø, Rådhuset i Hårlev, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev. Der er ansøgningsfrist mandag den 18. marts.
Læs mere om projektet på www.stevns.dk/Energilandsbyer.aspx.
Her finder man blandt andet projektbeskrivelse og link til andre energilandsbyer i Danmark.
pm

Publiceret 11 February 2013 14:00