Jobcenter på charmetur overfor erhvervslivet

Jobcenter er for mange lig med aktivering, praktikophold eller job med løntilskud, men nu vil Jobcenter Esbjerg gerne vise, at de kan meget mere end det - særligt overfor erhvervslivet. Derfor iværksætter jobcentret nu tre erhvervsrettede initiativer, der skal synliggøre overfor det lokale erhvervsliv, at Jobcenter Esbjerg også kan assistere, når det for eksempel gælder rekruttering, fastholdelse eller opkvalificering af medarbejdere.
Blandt andet tilbydes større virksomheder fremover én bestemt kontaktperson i jobcentret således, at al kommunikation og koordinering går gennem denne, hvilket giver en hurtigere og mere direkte vej. Desuden vil Jobcenter Esbjerg afholde en række samarbejdsmøder rettet mod bestemte brancher, der skal gøre virksomhederne opmærksomme på, hvad jobcentret kan gøre for dem og ikke omvendt.

Publiceret 11 February 2013 09:30