(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Ny overlæge på Køge Sygehus

Ansat ved Anæstesiologisk Afdeling på Køge Sygehus

KØGE: Peter Nørgaard er netop ansat som overlæge ved Anæstesiologisk Afdeling på Køge Sygehus. Han kommer fra en stilling som overlæge ved Hillerød Hospital.
Peter Nørgaard er 54 år og blev lægevidenskabelig kandidat i 1985 fra Københavns Universitet.
I 1991 opnåede han svensk speciallægeanerkendelse i anæstesiologi, og speciallægeuddannelsen blev godkendt i Danmark i 1992. Peter Nørgaard har mange års klinisk erfaring fra de anæstesiologiske afdelinger ved Hillerød, Gentofte og Frederiksberg hospitaler.
Desuden har Peter Nørgaard i et år arbejdet ved Security Forces Hospital Riyadh i Saudi Arabien. Han har taget flere kurser inden for regional anæstesi og har erfaring med UL-vejledte blokader.
Peter Nørgaard har taget en del lederkurser, har vikarieret i stillinger med ledelsesfunktioner og har erfaring som klinisk vejleder, tutor og underviser. På Hillerød Hospital har Peter Nørgaard været nøgleperson for kvalitetssikring og har erfaring med optimering af patientforløb.    
pm

Overlæge Peter Nørgaard.

Overlæge Peter Nørgaard.

Publiceret 11 February 2013 14:15