Thyge Nielsen repræsenterede byrådet mens Asger Helth og Maria Ladegaard-Pedersen kom fra Boulevardbebyggelserne

Thyge Nielsen repræsenterede byrådet mens Asger Helth og Maria Ladegaard-Pedersen kom fra Boulevardbebyggelserne

Tilfredshed med livet i Vardes boligblokke

Ti års arbejde i Boulevardbebyggelserne har båret frugt

Af
Kim Schou

Nedslidte boligblokke og utryghed blandt beboerne. Det var status for Boulevardbebyggelserne for ti år siden, og var samt startskuddet til en totalrenovering af Lerpøtparken, Isbjergparken og Vestparken.
Landsbyggefonden støttede projektet, og her ti år efter er området blevet ukendeligt.
En trivselsundersøgelse, gennemført blandt beboerne i tre af boligforeningernes afdelinger viser, at arbejdet har båret frugt.
Afdelingerne består tilsammen af 575 lejemål og udgør "Boulevardbebyggelserne". Der er indhentet besvarelser fra i alt 148 lejemål i undersøgelsen.
Det er en målsætning for den boligsociale helhedsplan, at 90% af beboerne er tilfredse med at bo i Boulevardbebyggelserne. I forhold til 2009 synes der også at være en lille fremgang på spørgsmålet. Samlet set svarer 78%, at de er tilfredse eller meget tilfredse, mens kun 6% er utilfredse eller meget utilfredse. Selv om målet om 90% tilfredshed altså ikke er nået, er det dog stadig et udtryk for, at andelen af decideret utilfredse beboere er meget lav.
"Selvom omdømmet endnu ikke helt er i top, så har vi ventelister til lejemålene," fortæller Heidi Nielsen, direktør i Varde Boligadministration.
Jo ældre beboerne er, jo mere tilfredse er de med at bo i området. Samtidig viser undersøgelsen også, at beboerne i Isbjerg Parken generelt er mindre tilfredse end beboerne i Lerpøtparken og Vestparken samt at personer med hjemmeboende børn generelt er mere utilfredse end enlige uden børn.
Et andet udtryk for tilfredshed eller utilfredshed med et boligområde er, hvorvidt beboerne tænker på at flytte væk. Her svarer færre end i 2009, at de tænker på at flytte. Ved opstartsmålingen var det 45% af beboerne, der tænkte på at flytte væk fra Boulevardbebyggelserne, mens det nu kun er 30%, hvilket er et udtryk for en øget tilfredshed blandt beboerne.


Økonomien

Med trivselsundersøgelsen afsluttes også den boligsociale handlingsplan. Siden 2009 har den været med til at forbedre området.
Landsbyggefonden har støttet med otte mio. kroner mens Varde Kommune og boligorganisationerne har bidraget med to mio. kroner.
Hvis Landsbyggefonden skal med på en ny plan, så kræver det, at en del af aktiviteterne flyttes uden for området.
"Jeg tror, vi får nogle penge, men vi ser det også som en udfordring. Men jeg er ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre," fortæller Thyge Nielsen, formand for udvalget for arbejdsmarked og integration.
Beboerrådgiver Asger Helth glæder sig også til de nye udfordringer.
"Vi er gået i tænkeboks med idéer til nye tiltag som kan forankre Boulevardbebyggelserne med den øvrige del af byen," fortæller han.
I forhold til trygheden i området er der også sket markante forbedringer. Hele 86% af beboerne er enten trygge eller meget trygge, mens kun 6% føler sig decideret utrygge ved at gå ude om aftenen. Af undersøgelsen fremgår det som ved opstartsmålingen, at mandlige beboere føler sig mere trygge ved at gå ude end de kvindelige beboere, hvilket er meget typisk for de almene boligområder.

Publiceret 11 February 2013 07:00