Mariagerfjord:

Ny prøveform på Assens Skole

Af
Henriette Klausen

Assens Skole i Mariagerfjord Kommune vil nu søge om at komme med i et forsøg med folkeskolens afsluttende prøver.
Forsøget skal teste modeller for nye prøveformer i en række fag.
Hvad angår for eksempel fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag, kan skolerne forsøge sig med prøver, der er mere produkt- og problemorienterede.
Endvidere kan prøverne køres som gruppeprøver.

Publiceret 11 February 2013 06:30