Mellerup:

Politikere delte i spørgsmålet om tilslutningspligt

Af
Henriette Klausen

Politikerne i Randers er delte i sagen om Mellerup Kraftvarmeværk.
Kommunen har lavet et forslag om at indføre tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk.
Forslaget har været i høring hos ejere af de 284 berørte ejendomme, hvoraf 181 er tilsluttet fjernvarmen i forvejen.
Der er indkommet ni høringssvar som primært drejer sig om modstand mod tvang og for høje varmepriser.
I både miljø- og teknik udvalget og i økonomiudvalget stemte Beboerlistens og Venstres medlemmer imod forslaget, der nu ender i byrådet.

Publiceret 11 February 2013 06:39