Der skal i første omgang gøres mere rent og luftes mere ud på de to skoler.

Der skal i første omgang gøres mere rent og luftes mere ud på de to skoler.

Indeklima på to skoler skal forbedres

Bramdrup Skole og Lyshøjskolen har for høje koncentrationer af stoffet PCB

Folkeskole I lighed med en række andre kommuner har Kolding Kommune undersøgt kommunale bygninger for det sundheds- og miljøskadelige stof PCB, som tidligere blev brugt i byggematerialer. Resultaterne viser, at der på Lyshøjskolen og på Bramdrup Skole er lidt for høje koncentrationer af stoffet i nogle afdelinger. Det skal der nu gøres noget ved.
- Der er ikke noget alarmerende i de koncentrationer, der er konstateret på de to skoler. Vi har været i kontakt med embedslægen for at få hans vurdering af problemet. Herfra lyder meldingen, at det ikke er forbundet med nogen akut sundhedsfare at bruge skolen, og at vi i øvrigt rådes til at følge anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, forklarer afdelingsleder Michael Pagaard, Kolding Kommune.

Initiativer

Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen indebærer:
Her og nu skal der gøres mere rent, der skal luftes oftere ud på skolerne, og mulighederne for at forbedre evt. ventilation undersøges.
Senest om to år anbefales kommunen at gå i gang med at fjerne kilden til forureningen:
"PCB kan opsamles i støv, og derfor begynder vi nu at gøre rent efter en metode, som også anvendes ved støvallergi. Samtidig er lærerne instrueret i, at der skal luftes ud fem-ti minutter i hvert frikvarter. Om en måned laver vi nye luftmålinger for at se, hvor meget disse foranstaltninger har hjulpet," forklarer Michael Pagaard og fortsætter:
"Sideløbende går vi nu i gang med at undersøge, hvor forureningen stammer fra. Det mest sandsynlige er, at PCB'en kommer fra afdampning fra vinduesfuger eller evt. maling. Når vi har fundet kilden, beslutter vi, hvad der skal gøres. Måske bliver det nødvendigt at udskifte vinduer, fuger eller andet byggemateriale, som indeholder PCB."

26 bygninger er tjekket

PCB blev brugt i byggematerialer som f.eks. fugemasse, lim i termoruder og maling fra 1959 og frem til 1977, hvor anvendelsen blev forbudt.
Kommunen har gennemgået registrene for at finde de kommunale ejendomme, som er bygget/renoveret i perioden 1959-77. De 26 bygninger, hvor der er høj sandsynlighed for PCB, er nu blevet undersøgt.
Kun på begrænsede områder af Lyshøjskolen og Bramdrup Skole ligger koncentrationen over det niveau, hvor myndighederne vurderer, at der skal tages initiativer for at forbedre indeklimaet.
"Sammenlignet med, hvad der er fundet af PCB i andre kommuner, ligger vi heldigvis i den lave ende," siger Michael Pagaard.

Publiceret 13 February 2013 10:00