Karl Haahr

Karl Haahr

Karl Haahr og Erhardt Jull bliver konservative

De to lokallistemedlemmer af Varde byråd Karl Haahr og Erhardt Jull har besluttet sig for at indmelde sig i det Konservative Folkeparti og dermed fremover indgå i den Konservative byrådsgruppe i Varde byråd.

Af
Kim Schou

Lokallisten i Varde Kommune udtaler i den forbindelse:
"Lokallisten har gennem det sidste halve år arbejdet ihærdigt på at få etableret en kandidatliste til det kommende kommunalvalg i november 2013. Vi må med stor beklagelse konstatere, at det ikke er muligt at rekruttere det antal personer, der er nødvendigt for at få en bæredygtig liste."
"Lokallistens 2 byrådsmedlemmer Erhardt Jull og Karl Haahr ønsker begge at fortsætte i politik.
De har derfor truffet en fornuftig aftale med Det Konservative Folkeparti, som de har haft et tæt samarbejde med gennem de sidste 3 år, om opstilling på den Konservative kandidatliste til det kommende kommunalvalg i efteråret 2013."
"Beslutningen betyder ligeledes, at Erhardt Jull og Karl Haahr fra i dag af vil indgå i og repræsentere Det Konservative Folkeparti i Varde Byråd, hvor de som Konservative vil forsætte med de holdninger, som de står for vedrørende lokalsamfundene og arbejde for et bredt samarbejde i byrådet til gavn for alle borgerne."
"Lokallisten vil gerne takke for den støtte og opbakning, som listens byrådsrepræsentanter altid har fået fra deres bagland og vælgere."
Niels Christiansen, gruppeformand for den Konservative byrådsgruppe i Varde byråd, udtaler i samme forbindelse:
"Tom Arnt Thorup og jeg glæder os begge til at få Karl Haahr og Erhardt Jull som nye medlemmer og kolleger i den Konservative byrådsgruppe. Vi har i forvejen haft et godt og tæt samarbejde med Lokallisten og vi er sikre på, at forøgelsen af den Konservative byrådsgruppe lægger fundamentet for en rigtig god gennemførsel af den kommende valgkamp til efteråret."
Det kan i øvrigt oplyses, at Varde Konservative Vælgerforening afholder sit opstillingsmøde den 11. marts og at bestyrelsen på sit seneste bestyrelsesmøde har besluttet, at indstille Niels Christiansen som spidskandidat/borgmesterkandidat på den Konservative opstillingsliste.

Erhardt Jull

Erhardt Jull

Publiceret 13 February 2013 07:15