Lars Grandjean, Grandjean Nordic, er klar til at sætte fokus på gode kunderelationer.

Lars Grandjean, Grandjean Nordic, er klar til at sætte fokus på gode kunderelationer.

Kniber det med salget i din virksomhed?

Nyt kursus i salg og markedsføring for selvstændige

KØGE : De fleste virksomhedsdrivende i dagens Danmark vil nok kunne nikke genkendende til, at den tid, hvor kunderne henvendte sig af sig selv, for længst er forbi.
For de fleste virksomheder er en løbende salgsindsats og stærke kunderelationer derfor helt afgørende for, at virksomheden genererer nok overskud til fortsat at kunne konkurrere. Det stiller store krav til planlægningen og evalueringen af indsatsen.
Derfor står Køge og Ringsted Kommuner nu klar med at udbyde endnu et fælles Fokuskursus i salg og markedsføring. Kurset er målrettet selvstændige i mindre virksomheder og iværksættere, der gerne vil optimere deres salg og have en gennemarbejdet markedsføringsplan.
- På Salgs- og Markedsføringskurset får man ikke alene overblik over de forskellige muligheder, man har for markedsføring, man får også vejledning i at vælge lige netop de, der er mest hensigtsmæssige for virksomheden. Det betyder målrettet og klar kommunikation med kunderne, og det vil i sidste ende føre til mere salg. Effektivt salg handler om veldefinerede koncepter og planlægning, og det skaber kurset rammerne for, udtaler kursuskoordinator og erhvervskonsulent Lisbeth Eichen.
Kurset går under navnet "Fokuskursus", fordi det sætter fokus på den enkelte kursists behov. Samtidig hjælper det kursisterne til at fokusere deres handlinger, så de fører til mere salg.
Det er salgsrådgiver Lars Grandjean, Grandjean Nordic, der over fire hverdagsaftner, vil skærpe rutinerne hos virksomhedsejere og salgsansvarlige i virksomhederne i de to kommuner. Lars kommer med mange års erfaring, og har tidligere kørt et succesfuldt kursus i samme regi. Så den målrettede kursusdeltager kan godt forvente, at forløbet vil resultere i en forbedring af den fremtidige indsats på salgs- og markedsføringsområdet.
Første modul af Fokuskurset i Salg og Markedsføring begynder onsdag den 27. februar i iværksætterhuset Den Kreative Matrikel i Ringsted.
Er man interesseret, kan der findes mere information på www.ringsted.dk/erhverv .
Tilmelding kan ske ved henvendelse til Ringsted Kommunes Erhvervs- og Kommunikationssekretariat på telefon 5762 8200.
pm

Vidste du, at

Køge og Ringsted kommuner har siden 1. januar 2012 samarbejdet om en stor del af den kommunale erhvervsservice. Samarbejdet består i fælles kurser og uddannelser for iværksættere, fælles klynge- og netværksprojekter for virksomheder og fælles erhvervsarrangementer.

Publiceret 13 February 2013 05:45