- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået flere undervisningstimer igennem. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med skolelederne og lærerne og en fælles interesse i at løfte skolerne, siger Solrøds borgmester Niels Hörup.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået flere undervisningstimer igennem. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med skolelederne og lærerne og en fælles interesse i at løfte skolerne, siger Solrøds borgmester Niels Hörup.

Ny arbejdstidsaftale styrker undervisningen i Solrød

Den nye lokalaftale om lærernes arbejdstid underskrevet i dag.

SOLRØD: En ny aftale om lærernes arbejdstid giver penge til flere undervisningstimer, så alle skoler i Solrød efter sommerferien kommer tilbage på det vejledende timetal plus 1 lektion på alle årgange fra 1.-9. klasse.
Solrød Kommune og Solrød Lærerkreds har netop indgået en lokal arbejdstidsaftale. Omlægningen af lærerarbejdstidsaftalen betyder at der er frigjort 2 mio. kr. som vil blive brugt til flere undervisningstimer i folkeskolen.
Familie- og Uddannelsesudvalget besluttede på et møde den 11. juni 2012 at en større andel af lærernes arbejdstid skal bruges til undervisning: Alle skoler skal overholde det vejledende timetal. Og uUndervisningen i engelsk, dansk og matematik skal styrkes.
Indførelsen af flere undervisningstimer er helt i tråd med Solrød byråds prioritering af skoleområdet igennem de senest ti år.

Flere timer i dansk og matematik

Indførelse af engelsk på 1. og 2. årgang med 1 lektion på hver og forøgelse af fagets timetal på 3. årgang med 1 lektion til 3 lektioner. Den øgede internationalisering og børnenes tidligere og tidligere møde med det engelske sprog i forskellige sammenhænge giver et behov for en tidlig undervisningsmæssig styrkelse af dette fag.
Forøgelse af timetallet i dansk på 4.-6. årgang med 1 lektion på hver årgang til 7 lektioner. I det vejledende timetal falder antallet af dansktimer fra 3. til 4. årgang fra 8 til 6 lektioner, og i resten af skoleforløbet er det på 6 lektioner.
Ved en forøgelse af timerne til danskundervisning, fokuseres der på læseindlæringen, der erfaringsmæssigt kommer ud af fokus på mellemtrinnet.
Forøgelse af timetallet i matematik på 7. til 9. årgang med 1 lektion på hver til 5 lektioner. Faget kan med udvidelsen få indbygget en øget anvendelse af IT, så bl.a. elevernes anvendelse af IT ved afgangsprøverne kan styrkes.

Ny læreraftale

Solrød Kommune og Solrød Lærerkreds er mandag den 11. februar 2013 nået til enighed om en ny lokalaftale om lærernes arbejdstid.
Aftalen omlægger lærernes arbejdstid, så der er mulighed for mere undervisning i Solrød Kommunes folkeskoler. Omlægningen ligger primært på den arbejdstid lærerne bruger på fællesmøder.
Det betyder at lærerne i Solrød Kommune i gennemsnit vil komme til at undervise 1 lektion mere om ugen. 
- Der er al mulig grund til at rose forhandlerne og ikke mindst Solrød Lærerforeningen for at nå et godt resultat. Jeg er rigtig glad for, at vi har fået flere undervisningstimer igennem. Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med skolelederne og lærerne og en fælles interesse i at løfte skolerne, siger Solrøds borgmester Niels Hörup.
Lærerkredsen og Solrød Kommune har lagt vægt på, at der er tale om en aftale der er tilpasset lokale forhold, som sikrer kvalitet i undervisningen og er let at administrere.
- Vi bevarer de grundlæggende principper i den arbejdstidsaftale, vi har med den lokale lærerkreds. Vi har løst en bunden opgave, som Byrådet har givet os. Nemlig at omlægge lærernes arbejdstid, så der er mulighed for mere undervisning inden for den samme økonomiske ramme. Når man vil spare på arbejdstidsaftalen, er det et godt sted at bruge pengene, siger formand for Familie- og uddannelsesudvalget Tonny Lauridsen. 
Aftalen gælder for det kommende skoleår, mens en ny aftale mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening tidligst vil træde i kraft i 2014:
- Hvordan den endelige nye overenskomst, på lærerområdet og reform af det danske skolevæsen kommer til at se ud, ved vi ikke. Men der venter en kæmpe opgave i 2013 og 2014, når Folketinget vedtager reformen inden sommerferien. Og der vil fortsat være brug for et godt samarbejde mellem lærerkredsen, lærerne og Solrød Kommune, fastslår borgmester Niels Hörup.

Publiceret 13 February 2013 16:00