Socialdemokratiet har fokus på børns læring og trivsel i skoledebatten

Af
Af Søren Laulund

Byrådsmedlem - Socialdemokratiet

Som overskriften antyder vil jeg indlede med det tungestvejende argument her i den stadig indledende fase af høringsperioden om en eventuel ren overbygningsskole.
Der har ikke på noget tidspunkt været fremført et bevis eller erfaringsgrundlag for, at et sådant skoletilbud vil give et pædagogisk, læringsmæssigt eller socialt løft for vores skolevæsen i byen implicit kommunen.
Indtil nu kan jeg ikke se nogen grund til at lade vores skoleelever og mine egne børn være forsøgspersoner for et sådant skift i byens skoleforløb, når der ikke er et eksisterende faktuelt grundlag derfor.
Vores børn har kun et skoleforløb, og derfor vil de ikke skulle indgå i eksperimenterende skoleforsøg for at tilfredsstille udokumenteret behov eller krav for nytænkning.
Efter min mening føles det tankevækkende, at de øvrige udvalgsmedlemmer med deres indtil nu megen argumentation til fordel for en ren overbygningsskole fuldstændig har glemt eller bevidst udelader den argumentation som de selvsamme politikere under sidste skoledebat anvendte og fik et samlet byråd til at sikre en del mindre skoler og flere skoler med fortsat overbygning.
Netop den argumentation har stor lighed med bevarelse af de tre overbygningsskoler i Varde by endog her med et langt større elevgrundlag. Netop den argumentation har fokus på læring og trivsel for alle elever i Varde kommune, og efter min mening skal vi ud fra disse kendte fakta som er fremkommet i høringsfasen indtil nu fastholde den kendte skolestruktur for elevernes skyld, og som i øvrigt et samlet byråd bakkede op om i december for blot to år siden.

null

Publiceret 13 February 2013 11:00