En sag om spekulation

Den uvildige rapport om Haderslev Kommunes swap-eventyr, der i efteråret førte til en låneomlægning, der med ét slag forøgede kommunens gæld med 200 mio. kr., har set dagens lys. Reelt er der dog ikke kastet lys over det helt essentielle: Hvorfor gik kommunen i 2007 over til de meget risikobetonede swap-renter, og hvorfor blev der ikke grebet ind på et langt tidligere tidspunkt, da alle så, at det økonomiske eventyr var vendt til et økonomisk mareridt?

Mit svar er, at de 31 medlemmer af Haderslev Byråd lod sig lokke af økonomiske rådgivere til at kaste sig over en forretning, der på daværende tidspunkt så lovende ud. Det er det, man har rådgivere og eksperter til, når man ikke selv har de fornødne forudsætninger, og det havde politikerne ikke - heller ikke de politikere, der tog over efter seneste byrådsvalg.

Problemet er blot, at kommuner ikke må begive sig ud i finansielle spekulationer - og det skete. Det er ikke en formildende omstændighed, at andre kommuner gjorde det samme, sådan som rapporten fastslår.

Borgmester Jens Chr. Gjesing har allerede været ude med glædesytringer. Han er glad for, at rapporten konkluderer, at låneomlægningen i 2012 var fornuftig. Klart nok. Det har alle sagt - også før rapporten udkom. Kritikken er gået på, at omlægningen er kommet alt for sent, og lige præcis det siges også i rapporten.

Rapporten konstaterer, at politikerne generelt har været enige med hensyn til gældsplejen, og at kommunen har benyttet finansielle rådgivere. Af samme årsag er det formålsløst at fortsætte diskussionen om, hvorvidt der er handlet klogt eller uklogt. Det ændrer ikke det gjorte - og alle partier har lige stort ansvar. Vel har kommunen ikke tabt 200 mio. kr., men et ukendt millionbeløb er tabt, og det tab kan ingen tilsyneladende regne sig frem til. De to professorer bag rapporten gør det ikke, men noterer dog, at de uigennemsige swaps har medført tab.

Læren er, at kommuner ikke skal gå ind i finansielle transaktioner, og at der generelt set er brug for mere åbenhed. Når professorerne konkluderer, at der generelt har været åbenhed om gældsplejen, er det decideret forkert. Politikerne - måske med den nuværende og den tidligere borgmester undtaget, men også kun måske! - har i årevis været uden kendskab til konsekvenserne af swap-lånene, og hvis gældssaneringen ikke var kommet i efteråret, ville slutresultatet være et langt større tab. Sagerne om kommunens økonomiske udvikling er blot blevet taget til efterretning.

Den vigtigste lære - udover øget åbenhed - er næsten, at kommunen ikke må benytte rådgivere, der har en økonomisk interesse i, at kommunen følger netop deres råd. Al rådgivning skal foretages af uvildige personer.

Om selve rapporten og dens tolkning dette: Den, der kun læser borgmesterens pressemeddelelse, vil kunne sige: - Nåeh, så var det ikke så slemt, alligevel! Den, der læser rapporten, vil kunne sige: Der er godt nok mange kritikpunkter!

Havkatten Calle

Publiceret 13 February 2013 21:28