Hvor er højre og venstre i kommunal politik?

Se begrundelsen nedenfor: Det er lige i midten.
Jeg har modtaget følgende begrundelse for en udmeldelse af Demokratilisten.
Hermed udmelder jeg mig af Demokratilisten med den begrundelse, at jeg altid har haft en socialdemokratisk opfattelse af, hvordan et samfund bør skrues sammen. Jeg har ikke i lang tid syntes at Socialdemokraterne lokalt levede op til min opfattelse af, hvordan Socialdemokraterne bør agere, hvorfor jeg også indmeldte mig i Demokratilisten, men på det lokale plan og ikke mindst det nationale plan synes jeg, at partiet er ved at komme tilbage på sporet, og jeg ønsker derfor ikke at støtte Demokratilisten, der vil skulle bakke op om en evt. Venstre eller Konservativ - eller egen borgmesterkandidat efter valget i november 2013 - hvis det resulterer i et skred til højre, hvad jeg selvsagt ikke håber.
Det er faktisk en meget interessant udmelding og derfor dette indlæg. Det kan umiddelbart se ud som om, at vi i Demokratilisten ikke har været i stand til godt nok at fremhæve for dette medlem, at et af vore allervigtigste budskaber er at være en slags garant for, at det hverken blive venstre eller højre politik, der føres i kommunen. Det har traditionelt været på Christiansborg, at den strid finder sted. Det er sjovt at tænke på, at i begyndelsen af forrige århundrede, hvor de store slag stod mellem de to sider af salen, udgjorde de lokale folkevalgte kræfter i sognerådene af lokale partier eller enkeltstående valgte personer ca. 80 %! Det var samtidigt med at Socialdemokratiet voksede sig stort og fik stor indflydelse på landspolitikken.
Der er på den anden side heller ikke megen tvivl om, at mange mener ligesom jeg, at det ikke er til at se ret megen forskel på den førte politik i de to sider af salen i de seneste to folketingsamlinger.
Hvis jeg skal forstå, hvad socialisme er, så plejer jeg at slå op i E.F. Schumachers bog fra 1973. Den engelske titel er: ”Smaller is beautiful” og den danske titel er: Vækst eller velfærd. En meget spændende bog, som jeg på det varmeste kan anbefale.
”Såvel teoretiske overvejelser som erfaringer i praksis har ført mig til den konklusion, at socialisme udelukkende er af interesse på grund af sine ikke økonomiske værdinormer, og på grund af den mulighed, den skaber for at overvinde ”økonomismens religion”.
Det er nu ikke lige det synspunkt vi hører fra begge sider af salen i Folketinget og i kommunalbestyrelsen i Køge Kommune: Næ, politikerne stiller sig gerne på ryggen af hinanden for at bekendtgøre, at de skam er tilhængere af vækst. Schumacher skrev dengang: ”Masseproduktionens teknologi er ifølge sin natur voldelig, økologisk skadelig og selvdestruktiv for så vidt angår de forgængelige ressourcer og nedværdigende for mennesket”. Han skriver selvfølgelig meget andet i en bog på lidt mere end 300 sider.
Men tilbage til det tidligere medlem af Liste D. Mennesker, der har fundet ”sandheden”, skal man ikke samle på. I Demokratilisten har vi ikke fundet ”sandheden”, og vi anstrenger os i stedet hele tiden på, at lytte til de signaler, der kommer fra borgerne.
På vores hjemmeside har vi lagt et forslag til en bæredygtig kommunal udvikling, der gerne står til diskussion. Det er måske socialisme? Døm selv og læs på www.demokratilisten.dk.
Erling Fundal
Fmd. Demokratilisten

Publiceret 13 February 2013 09:15