Randers:

Store lejestigninger til lejerne i almennyttige boligselskaber

Af
Bent Larsen

Lejerne i de almennyttige boligforeninger i Randers kommune må se frem til huslejestigninger i de kommende år.
Forvaltningen i Randers Kommune har som tilsynsmyndighed set en række boligforeningers regnskaber efter i sømmene, og rigtig mange steder står man over for store økonomiske udfordringer.
Det skyldes, at der de seneste år ikke er sat tilstrækkelige midler af til vedligeholdelse og forbedringer, ligesom huslejerne ikke løbende er blevet justeret.
Flere afdelinger kører med direkte underskud, og det skyldes blandt andet også, at der er mange tomme lejligheder.
Også administrationsselskabet RandersBolig har været under luppen, men her er der sat gang i omstillinger, blandt andet gennem et samarbejde med det store almennyttige boligselskab DAB.

Publiceret 13 February 2013 06:47