Randers:

Vil spare penge ved at oprette specielle botilbud

Af
Henriette Klausen

Randers Kommune vil spare penge ved at oprette botilbud til borgere, som der ellers købes pladser til i andre kommuner.
Der er tale om borgere, som i dag ikke kan rummes inden for de eksisterende boformer på ældreområdet.
Det er for eksempel personer med frontalskade, som har ændret deres personlighed, og personer der lider af Chorea Huntington.
Botilbuddene indrettes på Asferg Ældrecenter, og pladserne etableres løbende efterhånden som der bliver ledige boliger.
Den samlede besparelse ved oprettelse af disse pladser forventes at blive på 2 millioner kr.

Publiceret 13 February 2013 06:30