Borgmester Jens Christian Gjesing glæder sig over at rapporten fra de to københavnske professorer giver kommunen ret.

Borgmester Jens Christian Gjesing glæder sig over at rapporten fra de to københavnske professorer giver kommunen ret.

Uvildig rapport:

Kommunale swaplån var OK

Offentlig debat om Haderslev Kommunens forvaltning af kommunens gæld, ledte til en kritisk undersøgelse. Nu frikender rapport politikerne

Af
Peter Rasmussen

Haderslev Byråd besluttede i december at bede uvildige eksperter om en vurdering af forvaltningen af kommunens gæld i perioden 2007-2012. Det skete på baggrund af offentlig debat om kommunens omlægning af lån og brug af bl.a. de såkaldte rente-swaps. Nu foreligger rapporten, der er udarbejdet af professorerne Bjarne Astrup Jensen og Jesper Rangvid fra Handelshøjskolen i København.
Rapporten, der vedlægges, konkluderer i hovedpunkter bl.a.:
 
* Byrådet har generelt været enige om de politiske beslutninger med hensyn til gældsplejen, bortset fra mødet i 2012.
* Omlægningen, der blev besluttet i august og gennemført i september 2012, var fornuftig.
* Det kan ikke konkluderes, at kommunen skal betale 200 mio. kr. mere i renter og afdrag over de næste år, fordi omlægningen ikke øgede markedsværdien af kommunens gæld i forhold til en situation uden omlægning.
 
Generelt er det professorernes opfattelse, at forvaltningen af kommunens gæld hverken har været væsentligt mere eller væsentligt mindre risikobetonet end andre danske kommuners.
Desuden konkluderer rapporten, at kommunen har benyttet sig af finansielle rådgivere i udstrakt grad, og at der generelt har været åbenhed om gældsplejen.
Når det var fornuftigt at omlægge lånene i september 2012, skyldes det, at gældsporteføljen inden omlægningen var kompliceret og udsat for de internationale rente- og valutakurssvingninger.
 

Glad borgmester

"Jeg er meget tilfreds med rapporten fra de to professorer, og min konklusion er for det første, at vi nu har fået slået fast, at omlægningen i 2012 var fornuftig at foretage," siger borgmester Jens Christian Gjesing (S).
"Jeg hæfter mig desuden ved, at rapporten meget klart siger, at man ikke – som det ellers har været fremme i mange sammenhænge – kan sige, at kommunen har tabt 200 mio. kr. på omlægningen. Det synes jeg er en meget væsentlig konklusion, og en rigtig god nyhed for kommunens skatteborgere," siger borgmesteren.
Rapporten konkluderer også, at det havde været bedre for Haderslev Kommune, hvis den var gået ud af de swaps, der var knyttet til Schweizerfranc på et tidligere tidspunkt.
"Nogle af vores tidligere swaps har i forbindelse med finanskrisen vist sig at være risikobetonede, og det er bl.a. derfor vi har omlagt gælden i 2012. Men jeg vil også i denne sammenhæng fremhæve og understrege, at rapporten samtidig konkluderer, at kommunen altså ikke har tabt 200 mio. kr. på den seneste omlægning," siger borgmester Jens Christian Gjesing videre:
"Vores fokus i forhold til kommunens finansielle strategi har hele tiden været at minimere risikoen og samtidig sikre de bedst mulige renter for borgernes penge. Vi har nu fået en grundig og gennemarbejdet uvildig rapport om kommunens gældspleje, som alle kan læse på vores hjemmeside. På baggrund af rapporten vil jeg sammen med Økonomiudvalget overveje, om der skal ske justeringer i vores finansielle strategi, siger borgmesteren.

Publiceret 13 February 2013 15:00