Vojens kan få problemer ved den nye brandbemanding, siger byens brandmænd.

Vojens kan få problemer ved den nye brandbemanding, siger byens brandmænd.

Byens eneste fungerende brandhane står ved brandstationen

Brandmænd sender indsigelser til kommunens plan. "I har ikke taget fakta i betragtning," siger de

Af
Lene Dalsgaard

Brandmændene fra Falck i Vojens har sendt en indsigelse til Haderslev Kommune over deres planer for bemandingen i fremtiden.
Kommunes planer ser ud til i høj grad at bygge på fejlagtige oplysninger, og måske en lige lovlig stor optimisme for hvad der rent fysisk kan lade sig gøre.
Det vil komme til at sætte både værdier, borgernes og brandfolkenes liv på spil, hævder brandmændene.
Foreksempel tror kommunen at der i Vojens er et udemærket og velfungerende brandhanenet i Vojens. Det er ikke tilfældet, brandhanerne er ikke blevet vedligeholdt i flere år, og de der har være forsøgt anvendt på det seneste, har enten vist sig at være defekte før brug, eller de er gået i stykker under brug.
Den eneste brandhane i Vojens der virker, er den der står ved siden af brandstationen.
"Kommunens oplæg efterlader os med en tom fornemmelse inden i både på vore egne, men også på vegne af brogerne, især de der er bosat i den gamle Vojens Kommune."
Kommunen foreslår også at de to mand der i dag kører ud med den tankvogn der skal nedlægges, spares væk.
Brandmændene gør opmærksom på at Vojens kommune har arbejdspladser og institutioner, der indebærer en øget risiko for alvorlige brande, Flyvestationen med masser af brændstof, og et større oplag af sprængstoffer, jernbanen der transporterer farlige stoffer gennem byen, to store skoler indenfor bygrænsen, børnehaver og et større ældrecenter, der alle kan få brug for hurtig og ikke mindst tilstrækkelig hjælp.
Det munder ud i tre håndfaste krav: Der skal være en bemanding på 5+1 på udrykninger, Der skal være frigørelsesværktøj i bilerne fra Vojens eller også skal de slet ikke sedes ud på opgaver der skal bruges frigørelsesværktøj, så, og de vil have en forklaring på, hvorfor Holdleder, som teknisk leder, ikke tilgår de to Falck Stationer.
Indsigelserne er sendt til samtlige byrådsmedlemmer.

Publiceret 22 February 2013 07:30