Den lokale valgkamp er allerede gået i gang…!

Af
Af Jørgen Petersen

Kære læser!
Hvis nogen overhovedet skulle være i tvivl, så er der kommunalvalg til efteråret, og jeg ved ikke om det er specielt for Køge Kommune, men her ”raser” valgkampen allerede.
Det ser man meget tydeligt på det væld af læserbreve, som nogle aviser er nødt til at fylde deres sider op med, og man mærker det lige så tydeligt på de mange meninger, som alle politikere har om både stort og småt i den lokale hverdag.
Der skal ikke mange ting ”på bordet” før der er meningsudvekslinger mellem de lokale politikere. Det er om at blive set og hørt i lokalsamfundet, for det skulle da være mærkeligt, om ikke der er et par andre, der har den samme mening som ”jeg”, og så kan det måske give en stemme eller to, når vi til november skal til de lokale stemmeurner.
I hver sin ende af skalaen er der i øjeblikket stor debat blandt de lokale ”byrødder” om nogle grene, der er blevet skåret ned fra et træ, og til en heftig debat om vindmøller på Køge Havn.
Historien om borgeren, der har fået bøde for at skære grene af et træ, som kommunen skulle have passet, burde aldrig have været nået så langt som den er. Men i ”bagklogskaben” er der ikke mange politikere, som ikke har en mening om den sag.
Vindmøllerne udtaler næsten alle sig om – og det har udviklet sig til et ”ja” eller ”nej” til vindmøller. Det er helt fint, at så mange politikere allerede nu har en mening om vindmøllerne, men det er allerede i sin spæde start blevet til en følelsesladet debat.
- ”en har hørt noget om, at det giver susen for ørerne” – ”en anden, at det giver jordrystelser” o.s.v, o.s.v. – men hvem kommer med nogle fakta?
Det er der desværre ikke ret mange, der gør…!
Få nu undersøgt tingene til bund, så vil det være meget nemmere at tage stilling – både for politikerne og den almindelige borger.
Det er helt fint, at mange har en mening om nogle af de lokale ting. Det er jo det, der er det lokale demokrati, men vi kunne nok godt ønske os, at I ikke bare har en kritisk, og alt for ofte populistisk holdning til de ting, der er sket.
Lad os høre helt konkret hvad I vil gøre for os borgere her i kommunen i de 4 år I kan sidde i kommunalbestyrelsen – så har vi noget konkret at vurdere på, hvem der skal vælges!

Hvad skal vejene hedde?

Er der noget, der kan optage sindene hos borgerne i København lige i øjeblikket, så er det den ændring af vejnavne omkring havnen, som visse politikere nu vil have gennemført.
Når et område har historiske navne, så fortæller det for mange mennesker en helt historie om en svunden tid – og når nogle vil ændre disse navne, ”for at følge med tiden…”, som jeg hørte en nævne forleden dag, kommer det ofte fra embedsfolk/politikere, som ikke har en årelang baggrund fra netop det berørte område.
Vi har mange dygtige folk i administrationen i Køge Kommune, ingen tvivl om det, men mange af dem har desværre ikke deres ”rødder” her i byen, så her skal der lyde en advarsel til de ”byrødder”, der sidder rundt om bordet til den tid, hvor hele Køge Kyst-projektet skal have vejnavne. Lad nu være med bar nikke ”ja” til nogle tilfældige navne. Der er så meget historie i det område, hvor Køge Kyst med årene vil udvikle sig, at der må kunne findes ”passende” navne – bestemt af lokale folk…!
Og så er der til slut lige det med vægten…Det går igen den rigtige vej!
Der er nogle på mit eget hold, som ikke lige har kunnet stå distancen her hen over diverse vinterferier – men pas bare på! Vi er blevet enige om, at nu skal den have en slutspurt…
- rigtig go´ weekend!

Publiceret 22 February 2013 10:30