"På turistsiden ville det være naturligt at kigge på kystdestinationerne," fortæller formand Vagn Jørgensen.

En kvart mio. kr. til udvikling i Varde

Varde Erhvervs- og Turistråd afsætter kr. 240.000 til etablering af advisory boards.

Af
Kim Schou

I Varde Erhvervs- og Turistråd har man haft god opbakning til de to nye netværk, hvor 37 virksomheder nu mødes regelmæssigt for at hjælpe hinanden – primært med at udvikle forretningsaktiviteterne i medlemmernes virksomheder.
Bestyrelsen har besluttet at sætte yderligere fokus på "samarbejde". Det kan enten være i form af helt nye udviklingsprojekter eller samarbejde mellem virksomheder med faglige emner eller lokal geografi som omdrejningspunkt.
"Bestyrelsen ønsker at etablere en række nye "samarbejder" eller "advisory boards", som vil være grupper af virksomhedsrepræsentanter med fælles udfordringer, nye ideer eller med særlig viden," fortæller direktør Per Rask Jensen
De positive ideer skal der gøres brug af i udviklingen af vort erhvervsliv. Bestyrelsen håber, at disse advisory boards også kan blive bestyrelsens sparringpartner i faglige sammenhænge.


Pengene er afsat

I foreningens budget for 2013 er der afsat kr. 240.000 til formålet.
"På turistsiden ville det være naturligt at kigge på kystdestinationerne og lokale initiativer dér - eller at kigge på tværs af destinationerne," fortæller formand Vagn Jørgensen.
"Vi er i god dialog med alle kystdestinationer, og vor opgave er at bistå dem, der vil udvikling – lokalt eller på tværs af feriebyerne," tilføjer han.
På erhvervssiden er der også en række gode initiativer på vej.
"Vi har i flere omgange haft succes med virksomhedernes bestyrelsesarbejde, men også etableringen af eksempelvis et iværksætterhus kunne være en opgave for et advisory board, hvis nogen i medlemskredsen synes det. En anden indgangsvinkel kunne være e-handel," lyder det fra Per Rask Jensen.
Et advisory board består af en gruppe medlemmer, som gerne vil samarbejde om at udvikle noget nyt til direkte gavn for virksomhederne. Medlemmerne leverer nogle ideer og noget arbejdstid, - og fra foreningen leverer vi praktisk assistance i form af noget arbejdstid, plus penge til de nødvendige køb af ekstern knowhow eller service-ydelser.
Har man ideer, så send en mail eller en kort projektbeskrivelse til Varde Erhvervs- og Turistråd senest den 31. marts.
Midt i maj vil bestyrelsen vurdere de indkomne forslag og beslutte, hvilke initiativer der skal arbejdes videre med.

Publiceret 22 February 2013 06:00