Sædder IF's dame håndboldhold i 1983/84 sæsonen.

Sædder IF's dame håndboldhold i 1983/84 sæsonen.

Sædder IF - 100 år men fortsat fuld af liv

Èn af lokalområdets absolut ældste idrætsforeninger kan kippe med flaget på torsdag den 28. februar.

Af
Per Møller

JUBILÆUM: En af lokalområdets ældste idrætsforeninger, Sædder Idrætsforening, kan i år fejre intet mindre end 100 års jubilæum.
Et kig i de gamle annaler fortæller imidlertid, at der før 1913 fandtes en idrætsforening i Sædder. Siden 1880-85 var der nemlig en Skytteforening i Sædder Sogn med mange dygtige skytter. I 1913 var der mange, der ville have gymnastikken med og derfor startede man en ny forening, Sædder Skytte- og Gymnastikforening.
Foreningens første formand var Rasmus Rasmussen.
Kontingentet for medlemsskabet var 50 øre helt frem til 1922 hvor det steg til 2 kroner for karle og 1 krone for piger. Der blev holdt udflugter hver sommer, hvor turen enten gik til Vallø, Bregentved eller Giesegård.
I 1920 blev foreningen meldt ind i Præstø Amt Gymnastikforening hvor man har været med siden.
Sædder Skytte- og Gymnastikforening var kendt for at have mange dygtige gymnaster. Man dystede i talbedømmelse med Toksværd, Sierslev og flere andre foreninger.
I 1937 vedtog man på en generalforsamling at kalde foreningen Sædder Gymnastik og Idrætsforening og i 1938 fik man lov til at spille håndbold på pladsen foran Sædder skole. I 1942 kom fodbold med på programmet.
Tiden under 2. verdenskrig var nok den tid med flest foreninger i Sædder. Foruden gymnastik var der en foredragsforening, ungdomsforening, badminton og senere kom der en borgerforening. Man havde behov for at samles og der blev afholdt mange ting i forsamlingshuset.
I 1944 kom forfatteren Morten Korch og holdt foredrag om sig selv. Det var årets store PR-nummer på de kanter.
1940'erne var foreningens storhedstid med mange medlemmer og mange arrangementer og fester hvilket gav en god økonomi. Der blev således råd til nye gymnastikredskaber, en ny fane og der blev hensat 2.000 kr. til nyt klubhus.
I 1958 blev Alkestrupskolen bygget, og et par år efter flyttede foreningen al sportsaktivitet over i gymnastiksalen som fortsat bliver benyttet.
I 1973 ændreres foreningens navn til det nuværende Sædder Idrætsforening. I årene 1973-75 søgte foreningen Køge kommune om at få udvidet sportspladsen.
I 1980'erne var foreningen med i arbejdet, når det "berømte" juletog futtede fra Køge til Tureby Station. Her solgtes juletræer og gløgg og æbleskiver. Det var en god forretning for foreningen, men det krævede også mange menneskers indsats.
- Men det holdt hårdt og krævede mange kræfter. Vi synes jo alle den gamle var for lille, men ved hjælp af skoledirektøren Torkild lykkedes det at få udvidet sportspladsen ved Alkestrupskolen, fortæller et af Sædder IF's gamle trofaste medlemmer, Mogens Olsen, som har været foreningen en god støtte i arbejdet med at grave de gode gamle minder frem fra en svunden tid i anledning af 100 års jubilæet.
I 1990 indledte Sædder IF et samarbejde med Herfølge GF med gymnastik og boldspil. Dette kørte en del år.
I dag dyrkes fem idrætsgrene under Sædder Idrætsforening, nemlig gymnastik, fodbold, petanque, badminton og rundbold.
Det fornemme jubilæum fejres med reception torsdag den 28. februar i klublokalet og Hanebjælken på Alkestrupskolen fra kl. 16.00-19.00, hvor foreningen håber at se mange nuværende og tidligere idrætsudøvere, ledere, trænere og samarbejdspartnere til nogle hyggelige timer.
Kl. 16.00 byder formand Tanja Petersen velkommen. Herefter kommer kulturudvalgsformand Erik Swiatek og gratulerer på Køge kommunes vegne. Herefter kommer tidligere formand Mogens Olsen på talerstolen inden Søren Mathiesen, formand for Lokalhistorisk Arkiv vil ønske tillykke.
Der vil være mulighed for at se billeder gennem tiden, gamle klubblade mm, samtidig med at du kan nyde et glas vin eller andet.
Foreningen vil afholde en større markering af 100 års jubilæet lørdag den 25. maj, med forskellige aktiviteter, telt, spisning, musik m.m. Mere om dette senere.

Sædder IFs fodboldhold - her sammen med én af klubbens trofaste støtter gennem mange årtier, firmaet Brdr. Olsen.

Sædder IFs fodboldhold - her sammen med én af klubbens trofaste støtter gennem mange årtier, firmaet Brdr. Olsen.

Et af gymnastikafdelingens tidligere hold.

Et af gymnastikafdelingens tidligere hold.

Gymnastikforeningens dameafdelingen i forbindelse med foreningens 70 års jubilæum i 1983.

Gymnastikforeningens dameafdelingen i forbindelse med foreningens 70 års jubilæum i 1983.

Et andet af Sædder IFs tidligere gymnastikhold.

Et andet af Sædder IFs tidligere gymnastikhold.

Et af fodboldafdelingens ungdomshold.

Et af fodboldafdelingens ungdomshold.

Et af Sædder IFs tidligere førstehold.

Et af Sædder IFs tidligere førstehold.

Et andet af fodboldafdelingens tidligere ungdomshold.

Et andet af fodboldafdelingens tidligere ungdomshold.

Endnu et af Sædder IFs tidligere førstehold i fodboldafdelingen.

Endnu et af Sædder IFs tidligere førstehold i fodboldafdelingen.

Publiceret 22 February 2013 15:30