Henning Mørch får Hæderstegn.

Henning Mørch får Hæderstegn.

Henning Mørch får Marineforeningens Hæderstegn

Skibby Årets Generalforsamling den 8. februar 2013 på Pedersholm forløb uden sværdslag, om end der var lagt op til flere ændringer i bestyrelsen. Næstformand Freddy Lindahl takkede af efter 25 år i bestyrelsen og blev erstattet af Benny Bengaard Hansen. Claus Søren Madsen blev valgt ind i bestyrelsen, ligesom Charlotte Elgaard Jensen blev suppleant. Kasserer Henrik Holmgaard og bestyrelsesmedlem Aksel Højmark-Pedersen blev genvalgt for to år. Formanden kunne berette om, at det forestår et jubelår, da Danmarks Marineforening fylder 100 år den 27. april 2013 og Frederikssund Marineforening vil runde 95-års sømærket den 5. maj 2013, og kursen er stukket ud mod vores 100-års jubilæum i 2018. Sekretær Henning Mørch fik af formanden overrakt Marineforeningens Hæderstegn for sit utrættelige arbejde - ikke mindst omkring foreningens Bankospil samt planlægning af busrejser, men også for hans aktive indsats i marineforeningens almindelige virke. Efter Generalforsamlingen, der blev ledet med myndig hånd af Birger Tykskov, var der fællesskafning og kammeratligt samvær.

Publiceret 24 February 2013 00:10