Adm. direktør John Veje Olesen fra Babcock & Wilcox Vølund (siddende forrest t.v.) underskriver her aftalen med Peterborough City.

Adm. direktør John Veje Olesen fra Babcock & Wilcox Vølund (siddende forrest t.v.) underskriver her aftalen med Peterborough City.

Ny storordre til Babcock & Wilcox Vølund

Vigtigt gennembrud i Storbritannien for dansk miljø- og energiteknologi

Danske Babcock & Wilcox Vølund A/S og Interserve Plc., som er blandt Europas største entreprenørvirksomheder med base i Storbritannien, har i samarbejde underskrevet en stor og meget vigtig kontrakt om levering af et nyt anlæg til forbrænding af ca. 85.000 tons affald om året for Peterborough City i Storbritannien.
Kunden er Viridor, som er blandt de store spillere i Europa inden for Waste Management (affaldshåndtering). Den samlede entreprisesum er på ca. 60 millioner GB£ (ca. 580 millioner kroner) - heraf ca. 420 millioner kroner for Babcock & Wilcox Vølunds andel af det store projekt.
"Denne kontrakt markerer en vigtig milepæl for Babcock & Wilcox Vølund i Storbritannien, hvor vi ser et stort potentiale for vores teknologi og viden inden for komplette anlæg til ren og effektiv produktion af el og varme fra forbrænding af affald. Der er planlagt mange tilsvarende anlæg i Storbritannien i de kommende år, og det nye anlæg til Peterborough City vil være et fremragende udstillingsvindue for vores teknologier og kompetencer inden for miljøvenlig affaldsforbrænding. I de kommende år, skal mange andre byer og regioner i Storbritannien nemlig finde alternativer til de voksende mængder af affald, som hidtil videre bliver deponeret på traditionelle lossepladser. Og netop her kan vi tilbyde det mest miljøvenlige og effektive alternativ," siger John Veje Olesen, adm. direktør i Babcock & Wilcox Vølund A/S, som har hovedkontor i Esbjerg.

Der tænkes på miljøet

Hidtil er hovedparten af englændernes affald fra husholdningerne og fra industrien blevet deponeret og ophobet på store lossepladser. Denne praksis skal udfases hurtigst muligt, for at Storbritannien kan leve op til de besluttede målsætninger og krav i EU inden for klima, affaldshåndtering og energiproduktion i de kommende år.
Derfor skal der bygges mange nye anlæg til affaldsforbrænding over alt i landet, og Babcock & Wilcox Vølund står her i en gunstig position for alene eller sammen med andre af de store spillere inden for Waste Management at kunne vinde flere af de kommende opgaver.
Konsortiet med deltagelse af Interserve Plc. og Babcock & Wilcox Vølund A/S blev valgt af Viridor for sit meget effektive og konkurrencedygtige forslag, der skal overholde de såkaldte BREEAM bæredygtighedskriterier med input fra lokale forsyningskæder. BREEAM står for: Building Research Establishment?s Environmental Assessment Method og er en engelsk mærkningsordning, der skal fremme miljøvenligt og energieffektivt byggeri.

Publiceret 24 February 2013 12:00