Mariagerfjord:

Tilfredshed med indsats

Af
Henriette Klausen

Både virksomheder og ledige i Mariagerfjord Kommune er tilfredse med jobcentrets indsats.
Det viser en undersøgelse for 2012 som gennemføres som led i tilsynet med den virksomhedsrettede indsats.
Undersøgelsen viser også, at de virksomhedsrettede tilbud, altså praktik eller aktivering på virksomhederne, reelt fører til ordinære ansættelser.
Virksomhederne er enige om, at det, de får ud af at have en borger i løntilskud/virksomhedspraktik, er at de opnår et bedre kendskab til pågældende.
Derudover oplever de at de i høj grad hjælper de ledige til at få en tættere kontakt til arbejdsmarkedet, og at de løfter et socialt ansvar.

Publiceret 24 February 2013 06:30