(Colourbox).

(Colourbox).

Forstander kendt skyldig i anklage om vold

Dom i sag mod forstander fra Behandlingsinstitutionen Magnoliegården i Hårlev

HÅRLEV: Der er ved Byretten i Roskilde faldet kendelse i sagen vedrørende Behandlingsinstitutionen Magnoliegårdens forstander.
Byretten har med to ud af tre dommerstemmer fundet forstanderen skyldig i anklagen om vold efter den såkaldte milde voldsparagraf.
Forstanderen er blevet idømt 40 dages betinget fængsel, men har valgt at anke dommen på stedet. Der er således ikke fundet en endelig retslig afgørelse i dag.
Stevns Kommune tager Byrettens dom og forstanderens anke til efterretning og vil nu nærlæse dommen og de præmisser, der er lagt til grund for den. Herudover er vores fokus selvfølgelig på fortsat at skabe gode og trygge forhold for de børn, der opholder sig på Magnoliegården, siger direktør Jakob Bigum Lundberg.
Forstanderen blev anmeldt for vold af to vikarer, som var ansat på institutionen. I første omgang rettede de henvendelse til Stevns Kommune, som efter en intern undersøgelse i oktober 2011 ikke fandt grundlag for at kritisere forstanderens handlinger.
Herefter foretog de to vikarer anmeldelse til politiet i januar 2012, og nu mere end et år efter politianmeldelsen har retten så afgjort sagen.
Den daglige ledelse på Magnoliegården i Hårlev har under sagens forløb været varetaget af viceforstander Else Villemoes Andersen, som nu fortsætter i funktionen indtil videre, meddeler Stevns kommune.
pm

Publiceret 01 March 2013 05:45