Birte Muhs, som er udviklingschef på det frivillige område i Kolding Kommune bød velkommen til arrangementet i torsdags.

Birte Muhs, som er udviklingschef på det frivillige område i Kolding Kommune bød velkommen til arrangementet i torsdags.

Frivillige og erhvervsliv vil samarbejde

Torsdag i sidste uge samledes 90 mennesker fra erhvervsliv og frivillige foreninger for at få inspiration til et fremtidigt samarbejde

Af
Susie Jessen

samarbejde Kaffen var frisk, kagen var sød og i det hele taget var der lagt i ovnen til et møde, hvor gæsterne skulle komme tættere på hinanden, da der i torsdags blev holdt møde på Social- og Sundhedsforvaltningens festsal i Kolding. Mødet, som gik under navnet "Selvværd er velfærd" handlede i korte træk om, at kommunen ville danne et forum for erhvervsliv og frivillige grupper, så man kunne styrke samarbejdet.
"Vi kan her i kommunen ikke give kærlighed på samme måde, som de frivillige kræfter kan. Vi har derfor her fra kommunen en stor interesse i at styrke det frivillige område, da det er en god måde at udvikle Kolding på, ud over det kommunale. Derfor vil vi meget gerne danne et forum for at de her grupper finder hinanden", fortæller Birte Muhs, som er udviklingschef i Kolding Kommune med ansvar for frivillighedsområdet.

Dørtrinnet højt

Mødet blev indledt med et oplæg af formanden for Socialudvalget, Tine Roos Nørgaard. Hun lagde vægt på, hvor meget det betyder for kommunen, at der er et stærkt frivilligt liv.
"Vi ved, at dørtrinnet til Socialforvaltningen kan være rigtig højt for mange mennesker. Derfor prioriterer vi samarbejdet med det frivillige liv meget højt, da vi ved, at der er mange, der ikke er bange for at komme ned og snakke med jer. Vi håber derfor, at vi kan få skabt nogle relationer, der gør, at vi sammen kan udvikle frivilligheden i Kolding, lød det blandt andet fra Tine Roos Nørgaard, inden hun gav ordet til Claes Amundsen, som har en baggrund i flere hjælpeorganisationer, fortalte om CSR (Corperate Social Responsibility), som talte om frivillighed, miljø og ansvar.
Efterfølgende gik ordet til Linda Thorager fra Frivillig Roskilde. Hun fortalte om et initiativ lavet i Roskilde Kommune, hvor erhvervsliv og frivillige matches.
Eksempelvis blev Dansk Blindesamfund og en optikerbutik matchet. Sammen kunne de så markedsføre frivilligheden. Tine Roos Nørgaard fortæller, at mødet alt i alt var en succes. Hun fik desuden fremsat nogle informationer om de paragraf 18 midler, som frivillige foreninger i Kolding kan søge.
" Vi har en pulje på 300.000 kroner, som alle frivillige foreninger kan søge, hvis de lever op til den paragraf. Her skal man have en idé om et initiativ, hvor man kan have en idé om, hvordan frivillighed kan udvikles, lyder det fra Tine Roos Nørgaard.
I alt 90 mennesker mødte frem til arrangementet.

Der blev lyttet, skrevet noter, men også snakket på tværs af bordene. Flere fremmødte kom hjem med telefonnumre på fremtidige samarbejdspartnere. Fotos: Susie Jessen.

Der blev lyttet, skrevet noter, men også snakket på tværs af bordene. Flere fremmødte kom hjem med telefonnumre på fremtidige samarbejdspartnere. Fotos: Susie Jessen.

Claes Amundsen fortalte om Corperate Social Responsibility.

Claes Amundsen fortalte om Corperate Social Responsibility.

Publiceret 01 March 2013 10:00