Indsatsen mod socialt bedrageri fortsætter

En gruppe ved Esbjerg Kommune har haft succes med dets indsats mod socialt bedrageri

4,5 mio.kr. i 2012. Så meget har Esbjerg Kommune sparet de offentlige kasser for, og indsatsen betyder også, at 45 borgere skal tilbagebetale 2,3 mio.kr. Som et særskilt projekt har gruppen desuden kontaktet ca. 3.000 enlige førtidspensionister i kommunen og spurgt, om de stadig lever som enlige.
42 – altså knapt 1,5 % - kunne ikke skrive under på den nødvendige erklæring, når sagens realiteter blev opgjort. Og sammen med de ydelser, som samleveren modtog, betød det, at der fremover skal udbetales 2,3 mio.kr. mindre.
"42 ud af 3.000 er ikke et voldsomt tal," siger socialudvalgsformand Henrik Vallø og fortsætter:
"Men det er alligevel beklageligt, at 42 borgere og deres samlevere mener, at de er berettiget til at hæve så mange penge, som de ikke har ret til. Og så er der jo yderligere 2,2 mio.kr. som vi sparer på grundlag af borgernes årvågenhed."
Team Kontrol – som kommunen kalder det – har i 2012 fået en ekstra kollega, så de nu er tre.
"Men samtidig er en af de garvede medarbejdere gået på pension, så vi har reelt haft to medarbejdere under oplæring. Alligevel er det samlede resultat blevet større end i 2011," siger konstitueret borgerservicechef Joan Neder-Helman.
Kontrollen med udbetaling af pension, barselsdagpenge, børnefamilieydelser og boligsikring vil fremover ske fra den nye myndighed Udbetaling Danmark. Så nu kan Team Kontrol sætte flere kræfter ind på områder som f.eks. kontanthjælp, sygedagpenge og fripladserne i dagpasningen.

Publiceret 01 March 2013 13:15