Kasernekampen lever videre

Peter Hansen, borgmesterkandidat for Venstre, Tornholm i Sønderborg, skriver:
Vi var mange, der i onsdags følte, at vi alle fik en chance mere i kampen for bevarelsen af Sønderborg Kaserne. Men desto mere grund til at vi så alle bruger tiden til at gøre alt, der står i vores magt, for at sikre, at Sønderborg Kaserne nu ikke bare får to ugers kunstigt åndedræt, men at vi - når beslutningen bliver taget - kan juble over, at Danmarks bedste Sergentsskole fortsat ligger i Sønderborg. Jeg føler trang til at sige tak til kasernegruppen for det utrættelige arbejde de laver, både med at indsamle underskrifter og levere fakta baseret information.
Der laves meget arbejde både synligt og i kulisserne for at opnå et godt resultat og begge dele er nødvendigt i kampen for kasernen. Historien har lært os, at så længe der ikke er truffet endelig beslutning, så har vi også en chance.
Vi kan se, at radikale folketingsmedlemmer i landsdelen nu bekender sig til de enkelte kaserner. Det ville være rart med nogle klare tilkendegivelser fra alle de lokale radikale kandidater. Mener Slesvigsk partis radikale Folketingskandidat Stephan Kleinschmidt det samme, som det radikale folketingsmedlem Malene Borst, der nu går ind for Haderslev, eller kan vi få en klar opbakning herfra til Sønderborg?
Vi skal alle intensivere kampen i de kommende uger, både den der foregår på gaden og viser den folkelige opbakning og den der foregår i kulissen, med påvirkning af de relevante beslutningstagere. Lad os alle stå sammen og give den en ekstra arbejdsindsats i denne slutfase af afgørelsen.

Publiceret 01 March 2013 15:00