Christoffer Riis Svendsen er ny formand for Fredericias Samvirkende Idrætsforeninger, SIF.

Christoffer Riis Svendsen er ny formand for Fredericias Samvirkende Idrætsforeninger, SIF.

Ny SIF-formand med fokus på haller og bredde

Samvirkende Idrætsklubber Fredericia (SIF) har afholdt konstitueringsmøde efter valget af ny formand og flere forretningsudvalgsmedlemmer. Foruden konstitueringen har Forretningsudvalget valgt at bruge den næste periode til at arbejde med særlige strategiske fokusområder ud fra en nyligt gennemført medlemsundersøgelse.
Et af undersøgelsens resultater handler om det frivillige idrætsliv som samarbejdspartner for kommunale institutioner, og viser at der i høj grad er samarbejde mellem idrætsklubberne og skolerne. Undersøgelsen viser også, at en stor del af idrætsforeningerne ønsker at indgå i samarbejde omkring brug og udnyttelse af idrætsfaciliteter.
?Det er jo godt at have den form for tilkendegivelse fra klubberne, når vi netop er i gang med Masterplan for Idrætsfaciliteter og her snart står overfor at involvere foreningerne," siger Christoffer Riis Svendsen, nyligt valgt formand for SIF.
SIF har netop været med til gennemføre det første procesmøde af flere med Fredericia Kommune og de selvejende haller.
?SIF vil gerne være med til at skabe grobund for godt samarbejde mellem idrætsforeningerne, hallerne og kommunen. Og SIF kan med vores idrætskonsulent være med til at lave analyser og undersøgelser i både foreninger og lokalområder, som kan være med til at kvalificere udviklingen omkring idrætsfaciliteterne", siger Christoffer Riis Svendsen.
?Samarbejdet på tværs i lokalsamfundene passer godt ind i Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken, og jeg håber at Kultur & Fritidsudvalget vil se positivt på en ansøgning om økonomisk støtte til eventuelle undersøgelser og udviklingsprojekter,? fortsætter Christoffer Riis Svendsen.
SIFs forretningsudvalg besluttede på det nylige konstitueringsmøde, at sætte fokus på at understøtte breddeidrætten i kommunen. Herunder at få bragt rammerne for idrætsforeningernes daglige arbejde mere i spil, og derved få flest mulige medlemmer og borgere til at deltage i aktiviteterne, både som idrætsudøver og frivillig leder.

Publiceret 18 March 2013 14:30