Der er etableret nyt trådløst net på kommunens biblioteker.

Der er etableret nyt trådløst net på kommunens biblioteker.

Nyt net på bibliotekerne

Alle biblioteker i Sønderborg Kommune har fået installeret et nyt trådløst net

Når man ønsker at bruge sin egen bærbare pc, tavlecomputer eller smartphone på kommunens biblioteker, søger man efter det trådløse net med navnet borgernet.
Når de bærbare enheder fanger borgernettet, fremkommer der et faneblad med en række forskellige inlognings muligheder, inden der kan kobles på.
Det nye inlog system, der giver borgerne adgang til det trådløse net i bibliotekerne har en større fleksibilitet. Ved de selvbetjente biblioteker i Gråsten, Vester Sottrup, Broager, Dybbøl og Hørup kan lånerne nu også opnå adgang til bibliotekernes trådløse net i de åbningstimer, hvor der ikke er personale tilstede. I sommerperioden kommer der også mange turister på bibliotekerne for netop at få en internetadgang kortvarigt, dette behov kan nu også opfyldes.
Der kan opnås adgang til det trådløse net via cpr-nummer og pinkode. Det er cpr-nummeret og den pinkode, der bruges til bibliotekernes forskellige selvbetjeningsløsninger, som kan benyttes. Endelig har skoleelever også mulighed for at logge ind via det kodeord, som bruges i kommunens folkeskoler. Personalet skal således ikke længere udlevere koder til brugerne som tidligere.

Publiceret 18 March 2013 13:00