Randers Kommune vil forbedre erhvervsservice

Af
Dan Jensen

Randers kommune har fået fortaget en analyse af det lokale erhvervslivs tilfredshed med service og sagsbehandling i kommunen.
Analysen er udarbejdet af Epinion, der har spurgt 153 virksomhedsledere i Randers om deres opfattelse af kommunens erhvervsservice. Imens halvdelen af lederne er enten tilfreds eller meget tilfreds med både samarbejdet og dialogen med kommunen, er der en andel på ni procent, som er decideret utilfredse. Og det vil kommunen nu forsøge at få ændret.
FX er kommunens erhvervsservice-team, der gik i luften for et par uger siden, i den kommende tid på rundtur til forskellige virksomheder.
Analysen viser også, at virksomhederne ikke er tilfredse med den måde de kommunale udbud og indkøb foregår på.

Publiceret 18 March 2013 06:55