Vi har brug for svar om mænds sundhed

Han bor i en mindre provinsby, er ufaglært og single. Kender du ham? Desværre har han på papiret en langt større risiko for at få et kortere liv og et dårligere helbred end sin søster eller sine bedre uddannede kønsfæller fra storbyen.
I sommeren 2011 udgav EU-Kommissionen for første gang en rapport om mænds sundhed i Europa. Og tallene viser desværre, at mænds helbred og antal leveår halter gevaldigt efter kvindernes. Især lavtuddannede, enlige mænd i udkantsområderne dør alt for tidligt.
Grundene hertil er mange. EU-Kommissionen fik lavet undersøgelsen for at få et overblik over situationen, men i præsentationen af rapporten skar Kommissionen centrale forklaringer på mænds haltende sundhed væk.
Det undrer mig. Afsnit om selvmord, skilsmisse, seksuelle problemer, prævention og homoseksualitet blev fjernet i den opsummering af rapporten, som EU-Kommissionen udgave.
Det er bekymrende, for alle disse forklaringer er væsentlige i forståelsen af, hvorfor mænd i gennemsnit lever færre år end kvinder. Jeg som politiker ønsker at lave politik på et oplyst grundlag, men det er svært, når EU-Kommissionen de facto tabuiserer visse dele af mænds sundhed. Vi har brug for tal, forklaringer og redskaber til at forebygge.
For eksempel viser de seneste danske tal, at 454 mænd og 159 kvinder begik selvmord i 2011. Omkring 10.000 danskere forsøger hvert år at tage deres eget liv. Når det gør ondt, vælger kvinder oftere at søge behandling og støtte, mens mænd overvejende vælger at gå alene med tankerne. Men selvmord - også blandt mænd - kan forebygges! Og den viden skal frem.
Selv om jeg er kvinde, bekymrer jeg mig om det andet køns livsvilkår. Det er hverken godt for den enkelte mands livskvalitet eller for familierne, arbejdsmarkedet eller samfundets økonomi, at mænd har det skidt, ikke søger læge og dør for tidligt.
Derfor har jeg inviteret EU's kommissær for folkesundhed, Tonio Borg fra Malta, til min konference i Europa-Parlamentet den 19. marts om mænds sundhed. Han har sagt ja, og derfor glæder jeg mig til at få svar på, hvorfor EU-Kommissionen ikke mener, at det er væsentligt at få alle forklaringer på mænds dårlige sundhedstilstand frem i lyset. Vi har simpelthen brug for svar.
Hvorfor har EU-Kommissionen valgt at redigere i forklaringerne? Men mindst lige så vigtigt: Hvad har kommissæren tænkt sig at gøre ved mændenes skrantende helbred i denne krisetid, hvor sundhedsudgifterne kunne bruge en håndsrækning i form af en langt bedre forebyggelse?
Jeg har tænkt mig at forfølge svarene og arbejde målrettet for, at EU's medlemslande sætter initiativer og politikker i gang, som på sigt kan give mændene ligeså lange og gode liv som kvinderne. Det har mændene fortjent.

Publiceret 18 March 2013 09:00