Niels Rolskov er fortsat presseansvarlig for Herfølge Borgerforening.

Niels Rolskov er fortsat presseansvarlig for Herfølge Borgerforening.

Borgerforening vil afholde julemarked

HERFØLGE: Herfølge Borgerforening holdt mandag aften 29 april årsmøde på Herfølge bibliotek – Uglen.
Formanden H.C. Andersen holdt en veloplagt beretning om de mange aktiviteter og samarbejdspartnere Borgerforeningen har haft i 2012. Udover de efterhånden faste arrangementer som fastelavn, Sct. Hans, Herfølgedagen og julekoncerten vil der i 2013 også blive arrangeret et julemarked ved biblioteket sidst i november.
Årsmødet vedtog at udvide antallet af medlemmer valgt direkte på årsmødet fra 6 til 9 samt reducere antallet af repræsentanter for øvrige foreninger fra 2 til 1 da det stemmer bedre overens med den interesse der har kunnet konstateres hen over årene.
Efter årsmødet holdt Bo Mikael Hansen et meget interessant foredrag om Herfølges udvikling.
Der var genvalg til bestyrelsen til Lissie Kirk, H.C. Andersen og Niels Rolskov – genvalg samt nyvalg til tidligere suppleant Henrik Fisker.
Som suppleant valgtes Allan Kok.
Bestyrelsen konstituerede sig efter mødet med formand H.C. Andersen, næstformand, Sonja Zingg Hansen, kasserer Bjarne Rasmussen, sekretær Ulrik Kolbe, presseansvarlig, Niels Rolskov, aktivitetsudvalget står Sonja Zingg Hansen for mens Bente Rasmussen har ansvaret for børneudvalget.
Bestyrelsen består i øvrigt af Henning Lübcke, Margoth Rasmussen, Kaj Pedersen, Linda Helen Rasmussen, Anders Frandsen Lissie Kirk og Henrik Fisker.
pm

Publiceret 01 May 2013 08:45