For 6 % af alle unge er det ikke en selvfølge at have venner eller være en del af fællesskabet. Lørdag den 4. maj går Ventilen Esbjerg på gaden for at minde folk, om hvad venskaber egentlig betyder for dem – og gøre opmærksom på, at rigtig mange unge føler sig ensomme.

For 6 % af alle unge er det ikke en selvfølge at have venner eller være en del af fællesskabet. Lørdag den 4. maj går Ventilen Esbjerg på gaden for at minde folk, om hvad venskaber egentlig betyder for dem – og gøre opmærksom på, at rigtig mange unge føler sig ensomme.

Husker du at pleje dine venskaber?

Lørdag den 4. maj går Ventilen Esbjerg på gaden for at minde folk, om hvad venskaber egentlig betyder for dem – og gøre opmærksom på, at rigtig mange unge føler sig ensomme.

For 6 % af alle unge er det ikke en selvfølge at have venner eller være en del af fællesskabet. Lørdag den 4. maj går Ventilen Esbjerg på gaden for at minde folk, om hvad venskaber egentlig betyder for dem – og gøre opmærksom på, at rigtig mange unge føler sig ensomme. Venskaber gror hverken på træerne eller helt af sig selv. Alligevel tager de fleste af vores venskaber som en selvfølgelig – om end vigtig – del af vores liv.
Ventilen Esbjerg er et mødested for stille og ensomme unge mellem 15-25 år, og her møder de frivillige rigtig mange unge, som har svært ved at danne venskaber, eller som ikke trives i de fællesskaber, de befinder sig. Årsagerne kan være mange, men fælles for dem, er, at de føler sig ensomme og gerne vil ændre på det. Det fortæller Sisse Bruun Thomsen, ekstern projektleder, som har været frivillig i Ventilen Esbjerg siden maj 2012.
"Mødestedet er drevet af unge frivillige, som jeg selv. Vi kan tilbyde et trygt socialt mødested for unge, der af forskellige grunde har svært ved at finde ind i fællesskabet,” siger Sisse Bruun Thomsen og tilføjer, at rigtig mange af de unge får det meget bedre bare ved at høre, at de ikke er de eneste i hele verden, der har det på den her måde. Det er aldrig nemt at være alene.
"Det er det, vi gerne vil vise på den nationale Ensomhedsdag den 4. maj. At ensomhed er noget, der rammer mange, og som vi skal tale om, for ellers bliver problemet ikke aftabuiseret og derfor heller aldrig løst. Vi vil derfor gerne invitere byens borgere til en snak om venskaber og fællesskaber på Torvet Esbjerg fra kl 10-14 hvor vi blandt andet vil udlevere forglemmig-ej frø, servere kaffe og kage, have pustet balloner og sætte gang i en lille konkurrence."

Ensomhed har store konsekvenser

Endnu er der ikke ret meget forskning om ungdomsensomhed, men de undersøgelser, der er, viser, at det drejer sig om 6 % af en ungdomsårgang, der føler sig ensomme. Det svarer til 1-2 elever i hver skoleklasse. De er ikke bare ensomme en gang i mellem, men hver dag og måske i rigtig mange år.
For den enkelte har ensomhed store konsekvenser, så som lavt selvværd, risiko for depression og social angst, som kan gøre det umuligt at færdiggøre en uddannelse. Samtidig er det også et stort samfundsproblem, at så mange unge mistrives, men desværre er det et meget tabubelagt problem, så de unge har svært ved at bede om hjælp.
"Vi ønsker at bryde det samfundsmæssige tabu om ungdomsensomhed, og vores håb er, at så mange som muligt vil være med til at støtte op om vores sag og bruge et øjeblik til at tænke over, hvad deres venskaber betyder for dem," siger Sisse Bruun Thomsen.
"Samtidig vil vi gerne vise, at der faktisk er hjælp at hente, hvis man er ung og ensom."

Om Ventilen

Ventilens nationale Ensomhedsdag fandt første gang sted i 2006 og har siden været en fast tradition. Alle Ventilens lokalafdelinger går på gaden rundt omkring i landet for at sætte fokus på ungdomsensomhed. Det er forskelligt fra by til by, hvad dagen byder på af aktiviteter og events.

Ventilen Esbjerg er en selvstændig lokalafdeling under Ventilen Danmark. De frivillige er alle almindelige unge mellem 18-30 år.

Mødestedet har åbent hver anden onsdag fra kl 17-20 og hver søndag fra kl 15-18 Du behøver ikke melde din ankomst først, men første gang skal du være der en halv time før. Så vil to frivillige tage godt i mod dig, og I kan få en lille snak om, hvad du søger og om Ventilen er det rigtige sted for dig.

Ventilen Danmark er en frivillig social ungdomsorganisation fra 1999, der driver lokale tilbud for ensomme unge i hele landet. Organisationen arbejder derudover med større nationale projekter, der har fokus på at udbrede viden og debat om ungdomsensomhed.

Ventilens arbejde er finansieret af private og offentlige fonde og er uafhængigt af religiøse og politiske interesser. Læs mere på www.ventilen.dk

Publiceret 01 May 2013 10:00