Sirenerne hyler i dag

I dag tester Beredskabsstyrelsen og politiet det landsdækkende sirenevarslingssystem

Der er ingen fare på færde, når sirenerne i dag kl. 12 lyder over hele landet.
Det sker nemlig for at afprøve systemet, og for at vi skal lære sirenevarslingssignalerne at kende.
Der vil således lyde i alt tre signaler under testen:
1) Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Signalet lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
2) Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
3) Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Ring ikke til 112, fordi sirenerne hyler

Når sirenerne hyler her ved middagstid, er der altså ikke grundt til at ringe til 112 eller 114 – hverken under testen, eller hvis sirenerne tages i brug på baggrund af en reel ulykke. Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.
Når det er alvor
Sker der en virkelig hændelse, er det vigtigt at vide, hvad sirenesignalerne betyder. Når varslingssignalet lyder, skal man:
• Gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke ventilationsanlæg.
• Søg informationer hos public service-medierne DR og TV2. Her vil der være meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på tekst-tv side 150.

Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet, og medierne vil orientere om, at der er sket afvarsling.

Publiceret 01 May 2013 10:45