”Det er meget glædeligt, at vi kan etablere et sundhedscenter, hvor der både vil være synergier mellem Region Syddanmark, UC Syddanmark og Haderslev Kommune. Det vil give rigtig gode muligheder for at styrke det nære sundhedsvæsen. Det bliver et enestående samarbejde til gavn for borgerne, hvor der bliver en indgang til sundhedsydelserne,” siger formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Asta Freund (V).

”Det er meget glædeligt, at vi kan etablere et sundhedscenter, hvor der både vil være synergier mellem Region Syddanmark, UC Syddanmark og Haderslev Kommune. Det vil give rigtig gode muligheder for at styrke det nære sundhedsvæsen. Det bliver et enestående samarbejde til gavn for borgerne, hvor der bliver en indgang til sundhedsydelserne,” siger formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Asta Freund (V).

Sundhedscenter Haderslev placeres i nyt hus tæt ved midtbyen

Haderslev Kommune, Region Syddanmark og UC Syddanmark går nye veje og etablerer et sundhedscenter i Haderslev By med fokus på sundhed, psykiatri, sundhedseksperimentarium og sundhedshave

Gennem de seneste måneder har Udvalget for Sundhed og Forebyggelse arbejdet intenst med at afsøge mulige placeringer til et sundhedscenter i Haderslev, og nu er det lykkedes. Det er besluttet, at det kommende sundhedscenter skal ligge på Clausensvej 3-5, og at det bliver en bygning, der bygges specielt til formålet.
?Det er meget glædeligt, at vi kan etablere et sundhedscenter, hvor der både vil være synergier mellem Region Syddanmark, UC Syddanmark og Haderslev Kommune. Det vil give rigtig gode muligheder for at styrke det nære sundhedsvæsen. Det bliver et enestående samarbejde til gavn for borgerne, hvor der bliver en indgang til sundhedsydelserne," siger formand for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Asta Freund (V).
Formand for Sundhedssamordningsudvalget i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), lægger vægt på, at samarbejdet kan skabe mere sammenhæng i sundhedsydelserne:
?Det nye sundhedscenter bliver en kæmpe gevinst for borgerne i Haderslev. Det er et godt eksempel på, at samarbejde mellem region og kommune på sundhedsområdet kan skabe innovative løsninger, der styrker de borgernære sundhedstilbud. Det er nytænkende, at vi nu laver et sundhedscenter, hvor indsatsen for medborgere med sindslidelser er det primære omdrejningspunkt. Dette initiativ vil bidrage til at skabe sammenhæng mellem den regionale og kommunale indsats til glæde og gavn for borgerne. Jeg tror også, at de mange engagerede medarbejdere, der får deres daglige virke i sundhedscenteret, vil få gavn af det tætte samarbejde, som sundhedscenteret skaber rammerne for. Desuden er det en fordel, at centeret kan få en bynær placering.?
Det kommende sundhedscenter bliver til i et tæt samarbejde med Region Syddanmark, der også har været en god samarbejdspartner i processen. Region Syddanmark ønsker at placere lokalpsykiatrien i sundhedscentret, hvilket er meget fint i tråd med kommunens vision om at skabe et sundhedscenter, hvor samspillet mellem lokalpsykiatrien, Jobcentret, socialpsykiatrien og misbrugsbehandling skal sætte ekstra fokus på mental sundhed.
Netop dette fokus og samspil omkring mental sundhed er vigtigt, da de borgere der kommer i lokal- og socialpsykiatrien ofte har kontakt til Jobcenteret i forhold til afklaring af fx forsørgelsesgrundlag, sygemelding eller andre sociale tiltag. P.t. vurderer Jobcenteret, at der er en stor andel af borgerne på kontanthjælp og sygedagpenge, der har psykiatriske udfordringer i større eller mindre grad. Konkret er det i forbindelse med projekt: ?Brug for alle? vurderet, at den mentale sundhed er hovedproblemfeltet hos 54 % af borgerne.
I tilknytning til sundhedscentret er der også planer om at etablere en sundhedshave, hvor grønne rammer kan være med til at give en sundhedsfremmende gevinst for mennesker med både mentale og fysiske helbredsvanskeligheder.

Nyt hus

Sundhedscenteret kommer til at ligge nabo til UC Syddanmark, og det er ikke tilfældigt. Der har i processen været en del fokus på, hvordan etableringen af et sundhedscenter kunne være med til at skabe synergi, eksempelvis omkring læringsmiljøer og fælles lokaler.
?Det har været meget vigtigt for os, at det var en bynær placering med gode adgangsforhold for gående, cyklende og kørende samtidig med, at det har været vigtigt at få plads til en sundhedshave, så vi er meget glade for, at det er lykkes med placeringen på Clausensvej," siger næstformanden for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Søren Rishøj Jakobsen (S).
I processen med at finde den bedst mulige placering har Udvalget for Sundhed og Forebyggelse haft fokus på følgende kriterier: beliggenhed i forhold til midtbyen, tilgængelighed i forhold til offentlig transport, parkeringsmuligheder, mulighed for anlæggelse af sundhedshave og selvfølgelig økonomien. Ingeniørfirmaet Grontmij har stået for rådgivning og analysearbejdet i processen.
I sundhedscentret samles en række sundhedstilbud og borgerrettet forebyggelse, fx livsstilshold, tilbud til mennesker med en kronisk lidelse, patientskoler og diætistvejledning. Tanken er, at der også etableres et solidt samarbejde med de praktiserende læger og andre relevante behandlere. Ligesom der er et ønske om at åbne for et tættere samarbejde med patientforeningerne og andre frivillige.
De anslåede anlægsudgifter vil beløbe sig til 103 mio.kr. Finansieringsformen er ikke endeligt afklaret; Haderslev Kommune og Region Syddanmark afklarer i øjeblikket mulighederne for privat finansiering eller OPP-samarbejde.
Næste fase i arbejdet med sundhedscentret bliver at få fastlagt mere præcist, hvilke funktioner der skal have til huse i sundhedscentret, og dette arbejde er der så småt taget hul på. Herefter går arbejdet med at planlægge og etablere de konkrete fysiske rammer for sundhedscentret i gang.

Publiceret 01 May 2013 07:45