God idé løb af sporet

Det lød umiddelbart som en god idé, da viceborgmester Hans P. Geil, Gram og Venstre, foreslog, at vi skal have landsbypedeller tilbage - bortset fra, altså, at vi aldrig har haft landsbypedeller!

Når vi i Haderslev Kommune har stjerneglinsende landsbyer, skyldes det ene og alene de ildsjæle, der er i landsbyerne. Ikke én landsbypedel har medvirket dertil!

Selve idéen er imidlertid fortræffelig. Der er brug for, at vore 28 landsbysamfund får en hjælpende hånd til at rette op på alt det, der egentlig er et kommunalt anliggende, men ikke bliver gjort.

På byrådsmødet kom Geil tilsyneladende igennem med sit forslag, men også kun tilsyneladende. Undervejs blev der nemlig fra forskellige sider i byrådet peget på, at bl.a. museer og spejdere også kan bruge hjælpende hænder, hvilket er rigtigt, men udvander idéen om landsbypedeller.

For et flertal i byrådet drejer det sig om at skabe job til ledige seniorer, som kommunen er forpligtet til at hjælpe. Igen: Det er fint nok, men det er også langt fra virkeliggørelse af idéen om landsbypedeller.

Den gode idé er løbet af sporet, før den fik kød på.

Havkatten Calle

Publiceret 01 May 2013 00:40