Nær-demokratiet vil have stoppet kommunens udplyndring af boligejerne

I kommunerne tages der hårdt fat på stigninger i grundværdierne og det betyder store stigninger i den grundskyld, som husejerne skal betale. I Køge Kommune er der tale om et stigning i grundskylden fra 2012 til 2017 på 36 %.
I mange kommuner ser billedet lige så skræmmende ud. I nogle kommuner er stigningen væsentlig større.
I 26 kommuner ud af 98 er grundskatter større end ejendomsværdiskatten, ifølge Realkreditforeningen, så det er tydeligt, at kommuner har fundet ud af at gøre grundvældierne til det store skattehit.
Siden 2002 har ejendomsværdiskatten været frosset fast som følge af skattestoppet.
Men det gælder ikke den kommunale grundskat, som husejerne i år har betalt første rate af med store stigninger.
I Køge kommune ser tallene således ud:
Gennemsnitlig grundværdi: kr. 610.773,-
Ny vurdering: kr. 621.545,-
Grundskyld: kr. 9.587,-
Grundskyld ny vurdering: kr. 13.076,-
Stigning: kr. 3.489,-
Stigning i procent: 36.
Kilde: Danske Bank.
Situationen er urimelig i en situation, hvor ejendomspriserne gennem de seneste år har været stærkt faldende, medens grundvurderingerne er steget med de store stigninger i betaling af grundskyld til følge.
Det hænger ikke sammen, for de påvirker også prisen på fast ejendom i nedadgående retning, da grundskylden er en del af den samlede betaling for at bo i egen bolig.
Realkreditforeningen påpeger da også, at det var ønskeligt, at man betalte et samlet beløb, der svarer til den samlede vurdering af en ejendom.
Der er brug for et opgør med det nuværende system, der brandbeskatter husejerne med urealistiske stigninger i grundværdierne og i grundskylden.
Specifikt må der stilles krav om, at grundskyldspromillen i Køge, skal sættes ned, så boligejerne ikke fremover belastes med disse urimelige prisstigninger, som der slet ikke er grundlag for at opkræve i et ejerboligmarked, der fortsat siden finanskriser har været faldende. Lad os få stoppe denne politiske udplyndring af boligejerne.
Det mener Nær-demokratiet.
Mogens Jung
Nær-demokratiet

Publiceret 01 May 2013 11:00