Regeringen spekulerer i borgernes lovovertrædelser

Bryd loven og støt den danske stat. Sådan lyder den indirekte opfordring for regeringen, der planlægger at firedoble antallet af bemandede fotovogne, de såkaldte ATK-biler (automatisk trafik kontrol). Det skal skaffe statskassen en årlig merindtægt på knapt 600 mio.
Jeg synes, at det er helt grotesk, at regeringen budgetterer med en merindtægt, der skal hentes ind gennem flere udstedte fartbøder. Når statens budget afhænger af, at borgerne overtræder loven, så får man den mistanke, at regeringen dermed ligefrem håber på, at danskerne vil trykke ekstra hårdt på speederen.
Endnu mere kritisabelt er det, at man ved at styrke indsatsen mod fartsyndere med bemandede fotovogne bruger politiets knappe ressourcer til at kradse penge ind til statskassen, når de kunne være blevet brugt til bl.a. at bekæmpe bandekriminalitet og skyderier i Københavns gader. I Venstre er vi helt enige i, at trafiksikkerheden skal styrkes.
Til forskel fra regeringen mener vi dog, at formålet med at styrkelse af trafiksikkerheden er at få nedbragt antallet af ulykker, ikke at hælde flere penge i statskassen. Derfor ville det være langt bedre og mere effektivt at opsætte stationære ubemandede kameraer på farlige steder i trafikken sammen med tydelig skiltning om fartkontrol - det vil øge trafiksikkerheden markant, og samtidig ville det ikke lægge bånd på politiets ressourcer.
Jeg mener, at regeringen er ude på et er et skråplan, når den begynder at spekulere i borgernes lovovertrædelser, i stedet for at bruge de mest effektive midler for at undgå ulykker i trafikken.
Flemming Damgaard Larsen, MF (V),
Næstformand for transportudvalget
Valgt i Sjællands Storkreds

Publiceret 01 May 2013 09:00