- Undersøgelsen bliver et vigtigt indspark i Byrådets videre politiske drøftelser af, hvad vi kan konkret kan gøre for at styrke klubområdet, siger borgmester Marie Stærke (A).

- Undersøgelsen bliver et vigtigt indspark i Byrådets videre politiske drøftelser af, hvad vi kan konkret kan gøre for at styrke klubområdet, siger borgmester Marie Stærke (A).

Undersøgelse:

Brug for at styrke klubtilbud til unge i Køge

KLUBTILBUD: Køge Kommune har ti gode klubtilbud til børn og unge, men der er brug for nytænkning. Det viser dugfrisk undersøgelse, som Byrådets arbejdsgruppe for Tryghed og Godt Ungeliv netop har fået præsenteret – og nu sendes videre til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget og Kulturudvalget.
Bedre tilbud til unge over 18 år, mindre strikse aldersgrænser i fritids- og ungdomsklubber og mere samarbejde mellem de forskellige ungdomstilbud. Det er blandt anbefalingerne fra analysefirmaet LG Insight til, hvordan Køge Kommune kan styrke klubtilbuddene til børn og unge, så alle grupper og behov tilgodeses bedst muligt.
Anbefalingerne udspringer af en omfattende spørgeundersøgelse blandt de unge selv, klubledere- og medarbejdere, lærere og sagsbehandlere.
Formålet med undersøgelsen – finansieret via Byrådets Tryghed- og Godt Ungeliv-pulje – var at få kastet lys over brugen af klubtilbuddene samt de styrker og svagheder der er ved den nuværende struktur.
- Undersøgelsen bekræfter, at vi har nogle gode tilbud med både Tapperiet og de enkelte ungdomsklubber, som henvender sig til forskellige målgrupper – og tjener hver deres kulturelle og pædagogiske formål. Men den viser også, at det ikke er nok. Der er stadig grupper af unge, som ikke kan se sig selv i de nuværende tilbud, og derfor hænger ud på gaden eller bare bliver derhjemme, siger borgmester Marie Stærke på vegne af arbejdsgruppen for Tryghed- og Godt Ungeliv, som mandag fik præsenteret hovedtendenserne i undersøgelsen fra LG Insight.
- Undersøgelsen bliver et vigtigt indspark i Byrådets videre politiske drøftelser af, hvad vi kan konkret kan gøre for at styrke klubområdet. Det er vigtigt, at vi har et bredt og varieret tilbud, der kan rumme og samle unge fra alle områder i kommunen, fortsætter Marie Stærke.
Både Børne- og Ungdomsudvalget og Kulturudvalget vil få forelagt undersøgelsen på deres førstkommende møder, og arbejder derefter videre med dens anbefalinger.
Den endelige rapport om undersøgelsen af Køge Kommunes klubstruktur vil ligge klar medio maj 2013, hvor den også vil være offentligt tilgængelig. 
 
pm

Undersøgelse af klubstrukturen i Køge Kommune

• Køge Kommunes klubtilbud til unge består i dag af ti faste klubber, et antal flexordninger - herunder det særlige tilbud Flexen - samt Køge Ungdomsskole og Tapperiet.
• Forligsparterne bag budget 2013 besluttede sidste år at styrke tilbuddene til unge i Køge. Henover vinteren er der derfor foretaget en undersøgelse af den nuværende klubstruktur samt unges interesser og vilkår i Køge Kommune.
• Tryghed- og Godt Ungeliv-puljen har finansieret klubundersøgelsen, som er gennemført af analysefirmaet LG Insight. Undersøgelsen omfatter 88 interviews med unge, klubledere og ledere af Ungdomsskolen/Tapperiet, lærere, sagsbehandlere og frivillige.
• Udover undersøgelsen af klubstrukturen vil der også blive foretaget en analyse af de kriminalpræventive tilbud, der ligger i regi af blandt andet Familierådgivningen og SSP. Denne vil være klar i juni 2013.

Tryghed og Godt Ungeliv 
• Puljen for ”Tryghed og Godt Ungeliv” blev oprettet i forbindelse med vedtagelse af Køge Kommunes budget for 2012- 2015.
• Der er afsat 3 mio. kr. årligt til initiativer og projekter, som kan øge trygheden på tværs af hele kommunen, og som falder indenfor fokusområderne ”Godt ungeliv i bevægelse”, ”fokuseret indsats i boligområderne” og ”en sammenhængende kriminalpræventiv indsats”.
• Læs mere på www.koege.dk/godtungeliv.

Publiceret 01 May 2013 06:00