"Den dialog, som vi har med Fredericia Kommune, er meget positiv og konstruktiv. Vi ser det også som et meget positivt træk, at man hører, hvad erhvervslivet har af ønsker og udfordring, når man skal i kontakt med kommunen. Fredericia Shopping ser frem til forsat positiv dialog," udtaler Ole Mortensen, formand for Fredericia Shopping.

Fredericia Kommune opruster på erhvervsservice

Hurtig og smidig service af erhvervslivet skal fremme vækst og tilflytning til Fredericia

By & Erhverv er navnet på Fredericia Kommunes nye afdeling, der sammen med erhvervslivet vil arbejde for at øge Fredericias styrkepositioner som en attraktiv by at drive og placere virksomhed i.
By & Erhverv er samlet af det tidligere Fredericia Erhvervsudvikling og Plan & Byg, og får derudover også ansvar for salg af erhvervs- og parcelhusgrunde. Afdelingen opnormeres med i alt tre sagsbehandlere og lokalplanlæggere samt oprettelsen af en salgschefstilling.

Hotline for virksomheder

"Reorganiseringen er blevet meget positivt modtaget af medarbejderne, og alle er med på, at service er kodeordet. I forløbet op til reorganiseringen har vi også haft et rigtigt godt samarbejde med Fredericia Erhvervsforening, Fredericia Håndværkerforening og Fredericia Shopping, og jeg håber, at vi kan fortsætte det tætte samarbejde og den konstruktiv dialog med erhvervslivet, så vi hele tiden kan udvikle os og blive endnu bedre," fortæller Karin Niemann-Christensen, som er chef for det nye By & Erhverv.
En af de vigtigste opgaver bliver at sikre virksomheder en nem og hurtig indgang til kommunen. Derfor bliver der etableret en erhvervshotline, hvor man kan ringe, hvis man er i tvivl om, hvor man skal henvende sig i den kommunale organisation. Bjarne Lundgaard, som stod i spidsen for Fredericia Erhvervsudvikling, er nu teamleder i By & Erhverv, og han vil i opstartsfasen tage hånd om den første kontakt fra erhvervslivet til kommunen. Efter sommerferien forventer afdelingen at have den nye organisering helt på plads og de nye stillinger besat.

Klar på tåspidserne

Byens erhvervsforeninger melder alle positivt tilbage på tiltaget. Også Fredericia Shopping.
"Som erhvervsdrivende skal det være nemt at få adgang til at lave noget, der kan skabe arbejdspladser og sørge for, at virksomhederne kan udvikle sig, og med de tiltag, som Fredericia Kommune har gjort her, er vi ret sikre på, at det vil skubbe Fredericia Kommune frem i toppen af kommuner, der vil erhvervslivet," udtaler Ole Mortensen, formand for Fredericia Shopping.
Nu går arbejdet med at implementere de mange nye tiltag i By & Erhverv for alvor i gang.
"Jeg er overbevist om, at vi i Fredericia kan få en større bid af kagen, hvis vi bliver bedre til at eksponere os. Andre skal få øjnene op for de kvaliteter, vi har. Derfor ansætter vi en salgschef og opruster i By & Erhverv, så vi står klar på tåspidserne, når virksomheder ønsker at etablere sig. Samtidig skal vi tilbyde det nuværende erhvervsliv en hurtig og effektiv service, så det er attraktivt for virksomhederne at blive i kommunen. Det sikrer vi med opnormeringen af By & Erhverv," udtaler Mads Lund, formand for Teknisk Udvalg og Udvalget for Erhverv, Innovation og Strategi.

Publiceret 01 June 2013 10:00