Randers :

Forsøg med bagud-betaling ved parkering

Af
Dan Jensen

Randers Kommune er klar med et forsøg med såkaldt bagud-betaling ved parkering.
Det vil ifølge forvaltningen give bedre service overfor bilisterne idet de ikke behøver at spekulere på, om de har købt nok tid til parkering, og at de kun skal betale for den reelle tid, de parkerer.
Aalborg Kommune har erfaringer med at gå fra forud-betaling til bagud-betaling, og erfaringerne har været overvejende positive.
Derfor har miljø- og teknikudvalget besluttet at Randers Kommune laver et forsøg med bagud-betaling ved Randers Regnskov.
Forsøget skal evalueres efter et halvt år.

Publiceret 01 June 2013 08:00