Esbjerg Kommune renoverer 94 boliger tilknyttet botilbud

Byrådet har på mødet den 17. juni 2013 godkendt en plan for udvikling af tidssvarende botilbud til borgere med funktionsnedsættelse. 94 boliger skal være renoveret inden første halvår af 2018.
På Handicapområdet er der udarbejdet en plan for forbedring af socialområdets botilbud, som over de kommende år skal sikre tidssvarende boligforhold til de borgere, som har behov for et støttet botilbud. Planen beskriver renovering af afdelinger i Bramming, Esbjerg og Ribe. Esbjerg Kommune har stadig afdelinger, hvor borgerne kun har ét værelse, og hvor de må deles om toilet og badefaciliteter samt de fælles opholdsarealer. I alt er 94 boliger omfattet af renoveringsplanen, som forventes at være afsluttet i første halvår af 2018. Renoveringen vil i nogle projekter foregå ved ombygning af eksisterende afdelinger, og i andre tilfælde ved etablering af erstatningsbyggeri.

Publiceret 24 June 2013 11:00