Brand og Redning i Køge søger flere folk der er klar til at gøre en indsats når ulykken sker.

Brand og Redning i Køge søger flere folk der er klar til at gøre en indsats når ulykken sker.

Køge mangler frivillige og deltidsbrandfolk

KØGE: Gør en forskel. Det gør deltidsansatte brandfolk og frivillige hver dag over hele landet. Men det er blevet sværere at rekruttere nye folk, og problemet er størst i dagtimerne. Sådan er det også i Køge, hvor en kampagne skal få flere folk i branddragten.
Ved Brand & Redning Køge mangler viceberedskabschef Søren Rasmussen flere frivillige:
– Frivillige er en vigtig ressource at have til rådighed, når der sker store eller længerevarende ulykker. De frivillige fungerer som supplement til det daglige beredskab og varetager yderligere den beredskabsmæssige forpligtigelse i forhold til forplejning, indkvartering og kommunikation. Så har man lyst til at blive frivillige, så kan vi ved Brand & Redning Køge tilbyde en spændende og udfordrende fritidsbeskæftigelse, fortæller Søren Rasmussen.
Ved Falck, der blandt andet varetager brandslukningen i Køge Kommune, er der også mangel på folk.
– I øjeblikket mangler vi deltidsbrandfolk til vores station på Tigervej 8. Derfor fokuserer vi på at få folk, der også har mulighed for at forlade sin arbejdsplads, når alarmen lyder. Men at finde folk, der kan slukke brande i dagtimerne, ser desværre ud til at blive sværere og sværere. Arbejdsløsheden spøger mange steder, og folk er nødt til at finde arbejde længere væk fra deres bopæl. Det gør desværre vores rekrutteringsgrundlag mindre, da man skal kunne være på stationen senest 5 minutter efter, at alarmen er gået, siger brandstationsleder ved Falck Køge, Klaus Nielsen.
Der afholdes fælles introduktionsdag for nye frivillige og deltidsbrandfolk hos Brand & Redning Køge, Tigervej 8 i Køge, lørdag den 6. juli kl. 10.00-12.00. Tilmelding skal ske senest den 5. juli på tlf. 5667 6710.

Der skal tænkes utraditionelt

For at blive deltidsbrandmand skal man hurtigt kunne møde på brandstationen. Man skal kunne være på stationen senest 4-5 minutter efter, at alarmen har lydt. Derfor er det vigtigt, at man bor og/eller arbejder tæt på. Og det gør, at feltet med potentielle kandidater bliver væsentlig indsnævret.
– Bliv Brandmand Nu kampagnen skal gennem information og kampagneaktivitet hjælpe stationen på Tigervej med at få nye deltidsansatte brandfolk. Brandvæsenerne er nødt til at tænke utraditionelt for at få nye folk til styrken. Håndværkeren kommer ikke længere af sig selv, så derfor er det nødvendigt at kigge sig om efter andre kandidater. Her kan fx sygeplejersken med skiftende arbejdstider eller kontorassistenten være oplagte emner. Det er ikke kun brandstationen, der har et problem, hvis det kniber med at have nok brandfolk. Det er bestemt også et problem for hele lokalsamfundet, siger Jesper Koch, konsulent ved Beredskabsforbundet, der har hjælper brandstationerne med at udarbejde hvervekampagner.
Det danske brandvæsen bestod i 2012 af cirka 9.500 personer. Af disse var godt 4.200 deltidsansatte brandfolk. Men der er brug for flere, som på alle tider af døgnet kan rykke ud til brande, hjælpe mennesker i nød og afhjælpe miljøkatastrofer.
Alle m/k, der har interesse for at blive deltidsbrandmand, og som kan være på brandstationen på Tigervej 8 inden for 5 minutter fra bopæl og/eller arbejdsplads, opfordres til at lave en ansøgning på www.blivbrandmandnu.dk eller tage kontakt til Falck Køge.
pm

Publiceret 24 June 2013 12:00