Favrskov:

Støtteindsats omlægges

Af
Henriette Klausen

Støtteindsatsen i Favrskov Kommunes daginstitutioner skal omlægges.
Det medfører at resourserne til støtte- og vejledningstimer lægges ud i daginstitutionerne og bliver områdeledernes ansvar.
Omlægningen har været i høring, og af høringssvarene fremgår det, at der er brug for svar på, hvordan områdelederne klædes på til at håndtere opgaven, og det skal blandt andet ske på sparringsmøder.
Omlægningen af støtteindsatsen vil betyde at der overfføres godt 6,4 millioner kroner til institutionsområdernes decentrale budgetter.

Publiceret 24 June 2013 06:30