(Arkivfoto: DS).

(Arkivfoto: DS).

Flyttedag i Stevns Kommune

STEVNS: Stevns Kommune har besluttet at flytte rundt på en række funktioner for at skabe bedre sammenhæng i hverdagen. Det indebærer, at Materielgårdene i Hårlev og Store Heddinge samles i Store Heddinge på Frøslevvej. Vejadministrationen flytter fra rådhusbygningen i Hårlev til Frøslevvej i Store Heddinge.
Ungdomsskolen flytter ind på Materielgården i Hårlev. Stevns Brandvæsen flytter fra Frøslevvej til Nørregade (Falck's gamle bygning). Falcks ambulance rykker den modsatte vej.
- Der er megen god synergi i den rokade vi foretager nu, fortæller borgmester Poul Arne Nielsen og tilføjer:
- Vi får samlet vejmyndighed og driftsafdeling på ét sted i Store Heddinge, hvilket giver meget bedre samarbejdsrelationer i dagligdagen. Der kommer nyt liv til brandstationen i Nørregade, hvor vi nu samler brandvæsnets administration samt frivillige og deltidsansatte brandfolk. Og efter aftale med Falck bygges der nye omklædningsrum samt en carport til alle de små køretøjer. Falcks ambulance får fremover til huse på Frøslevvej. Til sidst flytter Ungdomsskolen ind på Materielgården i Hårlev. Her har vi tidligere besluttet at placere knallertkøreskolens manøvrebane, men nu kan Ungdomsskolen så også indtage bygningerne på grunden. Det er en større øvelse at få alt dette til at ske, men det giver rigtig god mening, og jeg glæder mig til at se det ske.
I dag, fredag den 28. juni præsenterer Stevns Brandvæsen deres nye brandbiler ved en samling, hvor også Falck som producent deltager.
Stevns Kommune forventer, at de forskellige rokeringer er afsluttet inden udgangen af 2013.
pm

Publiceret 28 June 2013 12:00