Borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns kommune.

Borgmester Poul Arne Nielsen, Stevns kommune.

Stevns Kommune vedtager ny naturpolitik

NATURPLEJE: Kommunalbestyrelsen i Stevns kommune har på det sidste møde inden sommerferien godkendt en ny naturpolitik i Kommunen. Mere plads, bedre sammenhæng og øget naturpleje vil være de helt centrale områder, som der vil være fokus på i de kommende års arbejde.
- Den nye naturpolitk og naturplanen vil fokusere på en gennemgang af alle kommunens store og små naturområder. Desuden vil vi arbejde for en gennemgang af særligt udvalgte dyre- og plantearter. Naturplanen vil medvirke til en fortsat positiv udvikling af kommunens naturområder, og sikre en højere prioritering af midler, vi afsætter årligt til kommunens naturområder, fortæller borgmester Poul Arne Nielsen.
Stevnsboerne og nysgerrige turister har allerede mulighed for at udforske meget flot og spændende natur i Stevns Kommune. Den nye naturpolitik sætter øget fokus på, at de nuværende naturområder bevares.
Samtidig vil der være øget opmærksomhed på, at naturen nogle steder er under pres pga. invasive arter som f.eks. bjørneklo. Netop på bjørneklo området har kommunen sat ind, hvor det er lykkes at udrydde mere end 80 procent af de forekomster der har været siden 2008.
pm

Publiceret 28 June 2013 12:15