Et tvetydigt svar fra Borgmesteren

Med baggrund i oplæsning af nedenstående citat fra Lørdagsavisens leder af redaktør Jørgen Petersen stillede jeg på sidste Byrådsmøde mundtligt de to spørgsmål, som kan læses nedenfor:
Citat fra Lørdagsavisen: ”Kære læser!
Jeg må virkelig sige jeg er glad og positiv overrasket. I sidste uge indbød jeg hele Køge Kommunes økonomiudvalg til en snak og en lille frokost, så al diskussion – for og imod Køge Kyst og måske andre større projekter, som er vedtaget – ikke foregik igennem aviserne.
Alle partier, der er repræsenteret i økonomiudvalget, med undtagelse af Demokratilisten meldte positivt tilbage, og vi havde en rigtig hyggelig og konstruktiv snak torsdag middag.
Alle var enige om, at uenigheder – og dem skal der jo være mellem politiske partier – altid vil blive forsøgt holdt indendørs.”
Mit første spørgsmål til Byrådet var: Skal Jørgen Petersens udtalelse forstås således, at de politikere, der var til stede ved dette møde med redaktøren, blev enige om, at der ikke bør forekomme en offentlig debat om de store projekter i kommunen?
Mit andet spørgsmål  var: Skal udtrykket ”forsøgt holdt indendørs” forstås således, at politiske uenigheder ikke bør komme til offentlighedens kendskab?
Svaret fra Borgmesteren lød: ”Det må du spørge Jørgen Petersen om, da det er ham, der har skrevet lederen.”
Hermed synes borgmesteren at have ophøjet Jørgen Petersen til at være talerør (eller Overborgmester) for Byrådet. Det er da virkelig en kommunalpolitisk nyhed, og nu kan man for alvor begynde at gætte på magtfordelingen i kommunen.
Jeg synes at mine spørgsmål var ret klare, og at de ikke burde give anledning til en gætteleg. For god ordens skyld vil jeg derfor fremsætte dem skriftligt, og jeg håber meget, at borgmesterens svar ikke bliver det samme, som ved den mundtlige fremsættelse.
Forinden håber jeg også, at de partier/politikere der deltog i mødet vil oplyse mig og alle andre om, hvad der egentlig skete på mødet, og hvad der måske var enighed om?
Jeg forventer ikke at Jørgen Petersen uddyber sin leder. Indtil da vil jeg prøve at gætte mig frem til, hvorfor borgmesteren ikke ville eller kunne svare på mine spørgsmål:
Mon  Borgmesteren havde indset, at der var tale om ”en politisk varm kartoffel”, som uanset hvad hun svarede ville give bagslag. Hvis hun bekræftede Jørgen Petersens udsagn, ville hun samtidig tilkendegive, at hun ikke følger de demokratiske spilleregler, og hvis hun afkræftede udsagnet, ville hun dermed tilkendegive at Jørgen Petersen havde skrevet noget usandt. Det var godt nok en  svær opgave at improviserer over!
Erling Fundal
Fmd. Demokratilisten

Publiceret 28 June 2013 16:00