Ingen begrundelse for at trække skole-sag

Jørn Ulrik Larsen (SF), formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget, Farverhus i Aabenraa, skriver:
På byrådsmødet den 26.6. trak Socialdemokratiet sagen om forsøg med samdrift mellem 10. Aabenraa og Ungdomsskolen i Aabenraa.
Sagen har været behandlet 2 gange i Skole- og Dagtilbudsudvalget samt 1 gang i Økonomiudvalget. Begge udvalg indstillede forslaget til godkendelse.
Spørgsmålet er – hvad nyt er der fremkommet som begrunder at sagen trækkes?? På byrådsmødet kom der ingen begrundelse.
I aftalen mellem regeringen og Venstre og Dansk Folkeparti (dateret 7. juni 2013) fremgår følgende på side 25 under punktet Fælles ledelse. Citat ” De lovgivningsmæssige betingelse for, hvornår der kan etableres fælles ledelse af flere folkeskoler og fælles ledelse mellem folkeskoler og dagtilbud/fritidshjem ændres, så små skoler fremover defineres som skoler i landdistrikter eller skoler med normalt ikke over 300 elever. Der etableres hjemmel til fælles ledelse for ungdomsskoler og folkeskoler.” Citat slut.
Det er dette et enigt Skole- og Dagtilbudsudvalg og et enigt Økonomiudvalg har indstillet til byrådet.
Nu må fremtiden så vise hvilke begrundelser Socialdemokratiet vil fremføre.
Tidspunktet for forsinkelsen er yderst uheldigt idet et nyt skoleår begynder 1. august, så hvorfor skal der nu skabes usikkerhed blandt de ansatte og elever? Svar udbedes.

Publiceret 28 June 2013 11:00